2018 01 10
70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) inžinierius, technologijos m. dr., doc. Vilius Žilevičius. 1965–1974 studijavo Kauno politechnikos institute, 1990–1992 – Kauno technologijos universitete. Stažavosi ir dirbo mokslinį darbą Šveicarijoje, Austrijoje, Nyderlanduose. 1993–1997 Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Praktinės informatikos katedros vedėjas. Nuo 1996 UAB Aerogeodezijos instituto direktorius. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2001). Išleido monografiją, paskelbė apie 130 mokslinių straipsnių.
2018 sausis
110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.
2018 sausis
25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.