2018 09 03
20 metų, kai Panevėžyje ant Juozo Miltinio dramos teatro sienos atidengtas (1998) bareljefas režisieriui Juozui Miltiniui. Autorius – A. Vytėnas.