2018 10 21
30 metų, kai miesto visuomenei reikalaujant virš Panevėžio dramos teatro iškelta (1988, Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimu) Lietuvos nacionalinė vėliava.
2018 10 21
95 metai, kai Ukmergėje gimė (1923) istorikas, istorijos m. dr., doc. Vladas Sudeika. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1966 Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytojas. Paskelbė mokslinių straipsnių Panevėžio istorijos klausimais. Mirė 1976 02 14 Panevėžyje.