2018 10 21

30 metų, kai Panevėžyje ant Juozo Miltinio dramos teatro Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyva iškelta (1988) Lietuvos nacionalinė vėliava.

2018 10 21

95 metai, kai Ukmergėje gimė (1923) istorikas, istorijos m. dr., doc. Vladas Sudeika. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1966 Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytojas. Paskelbė mokslinių straipsnių Panevėžio istorijos klausimais. Mirė 1976 02 14 Panevėžyje.