2019 02 16
30 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas (1989) Atgimimo ąžuoliukas.
2019 02 16
95 metai, kai pradėtas leisti (1924) pirmasis ir seniausias lietuviškas Panevėžio laikraštis „Panevėžio balsas“. Pirmasis leidėjas-redaktorius – Stasys Liutkevičius. 1935–1940 laikraščio pavadinimas buvo „Panevėžio garsas“. Vietoj jo sovietmetyje buvo leidžiama „Panevėžio tiesa“. 1990 07 04 laikraščiui grąžintas „Panevėžio balso“ pavadinimas.