Berčiūnų kryžiaus kelio stotys

Pastabos

Berčiūnų ateitininkų stovykloje 15 stočių Kryžiaus kelias jungia naują Tautos kankinių ir senąją, sovietmečiu susprogdintą, bažnyčias. Šią idėją sumanė dievdirbys Adolfas Teresius, jį palaikė ir rūpinosi įgyvendinimu tuometis Naujamiesčio klebonas Rimantas Gudelis. Koplytstulpius išdrožė A. Teresius, Algirdas Varžinskas ir Mindaugas Būga. Pirmasis iškilo 1994 m. Ant senosios bažnyčios pamatų pastatyta skulptoriaus Antano Kmieliausko granitinė „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūra, užbaigianti Kristaus kančių kelią. Kryžiaus kelias pašventintas 1996 09 07.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Rinkūnienė, Gertrūda. Namai, kuriuose įkvepiama gyvybė akmeniui. Panevėžio balsas. 1995, gruod. 10, p. 7.
  2. Rasimavičiūtė, Daiva. Užbaigtas Kryžiaus kelias. Iliustr. Sekundė. 1996, rugpj. 10–12, p. 1–2.
  3. Rinkūnienė, Gertrūda. Susprogdintoji bažnyčia jau turi altorių! Iliustr. Panevėžio balsas. 1996, rugpj. 10, p. 3.
  4. Rinkūnienė, Gertrūda. Berčiūnuose – didžiosios, miesto centre – mažosios Adžio Teresiaus medžio skulptūros. Iliustr. Panevėžio balsas. 1996, rugpj. 10, p. 3.
  5. Mezginaitė, Elena. Paieškok, žmogau, Kristaus susitaikyme savęs. Iliustr. Panevėžio rytas. 1996, rugpj. 17, p. 1, 12.
  6. Bielskytė, Vida. Prisikėlimo altorius susprogdintai Berčiūnų bažnyčiai. Lietuvos aidas. 1996, rugs. 11, p. 2.
  7. Švelna, Arūnas. Pašventintas Kryžiaus kelias. Iliustr. Tėvynė. 1996, rugs. 14, p. 2.
  8. Lapinskas, Justinas. Po Berčiūnų dangumi. Iliustr. Sekundė. 1996, rugs. 18, p. 8.
  9. Gudelis, Rimantas. Berčiūnų kryžiaus kelias. Panevėžys, 2003. [24] p. : iliustr.

Nuotraukų galerija