Broniaus Antanaičio antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Juodasis granitas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Katedros a., Kristaus Karaliaus katedros šventorius
  • Nuotraukų autoriai: Loreta Dundulienė, Sigita Marcinkevičienė

Pastabos

Bronius Antanaitis (1925 02 19–2018 02 27) – Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas-emeritas, jubiliatas, apaštališkasis protonotaras. Baigė Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1948 10 31 vysk. K. Paltaroko pašventintas kunigu. Kunigavo Pasvalyje, Anykščiuose ir kt. 1955–1958 m. ėjo vyskupo K. Paltaroko sekretoriaus pareigas. 1957 m. vysk. K. Paltaroko skiriamas Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. Kunigavo kitose Lietuvos parapijose. 1997–2006 m. ėjo rektoriaus pareigas Panevėžio Švč. Trejybės rektorate. Šiuo protarpiu buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožančiaus dvasios tėvu, o nuo 2002 m. iki 2008 m. paskirtas vyskupijos kunigų tarybos nariu – konsultoriumi. Nuo 2006 m. klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) parapijoje iš kur 2013 m. iškeltas į Panevėžio Kristaus karaliaus parapiją rezidentu. Mirė Panevėžyje, palaidotas Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

Nuotraukų galerija