Bronislavos Liaudanskienės-Koriznaitės antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Betonas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Paminklas – Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo skulptūra. Sukurtas XX a. I ketv. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/13e0a737-76c7-42ac-9ff3-3ad516f23c1d

Nuotraukų galerija