Dubevčų šeimos antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Paskirtis:
  • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Paminklas – Lurdo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo skulptūra. Sukurtas XX a. vid. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Nuotraukų galerija