Gabrielės Petkevičaitės-Bitės antkapinis paminklas

Pastabos

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 18 (31)–1943 06 14) – prozininkė, publicistė, pedagogė, visuomenės veikėja, filantropė. Nuo 1914 m. gyveno Panevėžyje ir Puziniškyje. 1919–1924 dirbo Panevėžio gimnazijoje. Panevėžio miesto garbės pilietė (2011). Mirė Panevėžyje, palaidota Panevėžio Katedros kapinėse šalia buvusio bendradarbio ir bendraminčio kunigo Julijono Lindės-Dobilo. Antkapinis paminklas sukurtas pagal Bernardo Bučo projektą (1943). Tiksli pastatymo data nežinoma. 1984 kapavietė ir paminklas rekonstruoti (projekto aut. V. Žigas), 2011 kapavietė atnaujinta. Kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra

  1. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laiškai. Žingsniai. 1947, nr. 8, p. 24–44.
  2. [G. Petkevičaitės-Bitės laiškas B. Bučui. Panevėžys, 1940 m. balandžio 22 d.]. Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Raštai. Vilnius, 1968, [t.] 6, p. 526.
  3. Galiauskaitė, Marija. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Literatūra ir kalba. Vilnius, 1987, t. 20, p. 333–337.
  4. Baliūnas, Vytautas. Jis buvo J. Zikaro mokinys ir G. Petkevičaitės-Bitės globotinis. Iliustr. Panevėžio rytas. 1995, saus. 13, p. 4, 9.
  5. Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kapinės Ramygalos g. Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės, bibliotekininkės E. Jodinskaitės ir kunigo rašytojo J. Lindės-Dobilo kapai : [nuotrauka]. Iš Panevėžio krašto tautosakos. Panevėžys, 2003, d. 1, įkl. tarp p. 32–33.
  6. Panevėžyje tvarkomi kultūros paveldo objektai. Sekundė.  2011, geg. 10, p. 5.
  7. [G. Petkevičaitės-Bitės kapas iki rekonstrukcijos ir po rekonstrukcijos : nuotraukos]. Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Karo meto dienoraštis. Panevėžys, 2011, t. 2, p. 504–505.
  8. Daugirdaitė, Solveiga. Bitės marčios. Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Vilnius, 2013, p. 154–169.

Nuotraukų galerija