Gabrielės Petkevičaitės-Bitės antkapinis paminklas

Pastabos

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 18 (31)–1943 06 14) – prozininkė, publicistė, pedagogė, visuomenės veikėja, filantropė. Nuo 1914 m. gyveno Panevėžyje ir Puziniškyje. 1919–1924 m. dirbo Panevėžio gimnazijoje. Panevėžio miesto garbės pilietė (2011). Mirė Panevėžyje, palaidota Kristaus Karaliaus katedros kapinėse šalia buvusio bendradarbio ir bendraminčio kunigo Julijono Lindės-Dobilo. Antkapinis paminklas sukurtas pagal Bernardo Bučo projektą (1943). Tiksli pastatymo data nežinoma. 1984 m. kapavietė ir paminklas rekonstruoti (projekto aut. V. Žigas). 2011 m. kapavietė atnaujinta. Kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laiškai. Žingsniai. 1947, nr. 8, p. 24–44.
  2. [G. Petkevičaitės-Bitės laiškas B. Bučui. Panevėžys, 1940 m. balandžio 22 d.]. Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Raštai. Vilnius, 1968, [t.] 6, p. 526.
  3. Galiauskaitė, Marija. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Literatūra ir kalba. Vilnius, 1987, t. 20, p. 333–337.
  4. Baliūnas, Vytautas. Jis buvo J. Zikaro mokinys ir G. Petkevičaitės-Bitės globotinis. Iliustr. Panevėžio rytas. 1995, saus. 13, p. 4, 9.
  5. Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kapinės Ramygalos g. Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės, bibliotekininkės E. Jodinskaitės ir kunigo rašytojo J. Lindės-Dobilo kapai : [nuotrauka]. Iš Panevėžio krašto tautosakos. Panevėžys, 2003, d. 1, įkl. tarp p. 32–33.
  6. Panevėžyje tvarkomi kultūros paveldo objektai. Sekundė.  2011, geg. 10, p. 5.
  7. [G. Petkevičaitės-Bitės kapas iki rekonstrukcijos ir po rekonstrukcijos : nuotraukos]. Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Karo meto dienoraštis. Panevėžys, 2011, t. 2, p. 504–505.
  8. Daugirdaitė, Solveiga. Bitės marčios. Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Vilnius, 2013, p. 154–169.
  9. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1616e1f3-52cf-4999-9fce-1bc2a079633d

Nuotraukų galerija