Kaliksto ir Vaclovo Renigerių antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Betonas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Paminklas – nukirstomis šakomis medžio kamieno su kryžiumi viršuje, kryžiaus kryžmoje – lieto betono Kristaus galvos reljefas. Pastatytas XIX a. pab., po 1895. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Nuotraukų galerija