Kamilijos ir Juozo Zaborskių antkapinis paminklas

Pastabos

Literatūrologės Vandos Zaborskaitės tėvai – Juozas Zaborskis (1882–1944), vaistininkas, baigęs Maskvos universitetą, gavęs provizoriaus laipsnį ir Kamilija Verbickaitė-Zaborskienė (1898–1976), vaistininkė, Tomsko universitete įgijusi provizoriaus padėjėjo laipsnį. Gyveno ir dirbo Panevėžyje, palaidoti Kristaus Karaliaus kapinėse. Antkapinį paminklą jiems sukūrė Antanas Žukauskas, o atnaujino Džiugas Jurkūnas.

Nuotraukų galerija