Koplytstulpis okupacijos aukoms atminti

Pastabos

1996 06 13 prie Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pastatytas koplytstulpis visų sušaudytų ar nukankintų lageriuose pareigūnų, kurių kapų vieta nežinoma, atminimui. Policijos komisariatui persikėlus į naujas patalpas, prie buvusio komisariato pastato Tulpių g. stovėjęs koplytstulpis 2023 m. vasarą perkeltas į Nevėžio pakrantėje esantį parką „Po angelu sparnu“.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Jurgėlas, Gintaras. Žuvusiems policininkams atminti. Panevėžio balsas. 1996, birž. 14, p. 1.
  2. [Koplytstulpio prie Panevėžio VPK nuotrauka su trumpu tekstu]. Nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkai ir jų likimai, 1918–1940 m. Panevėžys, 1997, p. 1.
  3. Baronienė, Daiva. Policija perkrausto ir šventuosius. Iliustr. Sekundė. 2023, bal. 21, p. 3–4.

Nuotraukų galerija