Koplytstulpis, skirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje

Pastabos

Šalia Kristaus Karaliaus katedros klebono Juozapo Antanavičiaus rūpesčiu pastatytas koplytstulpis su Rūpintojėliu ir užrašu, kad 1993 09 04–07 Lietuvoje lankėsi Šventasis Tėvas. Kunigas J. Antanavičius lėšas paminklui surinko JAV parapijose.

Literatūra

  1. Čergelienė, Rasa. Rūpintojėlis Panevėžyje atspindės išeivijos ir Lietuvos katalikų vienybę. Lietuvos rytas. 1993, rugs. 1, p. 3.
  2. Medinė Pieta dvasios ramybei. Panevėžio balsas. 1993, rugs. 4, p. 1.
  3. Ulevičius, Vytautas. Tautodailininko Vytauto Ulevičiaus sukurtas koplytstulpis : [Antano Gylio nuotrauka] Iliustr. Panevėžys ir panevėžiečiai. [Panevėžys] : Amalkera, [2004], p. 55.
  4. Ulevičius, Vytautas. Rūpintojėlis. 1989 : [koplytstulpis, fragmentas]. Ulevičius, Vytautas. Medžio giesmė. Klaipėda, 2008, p. 32.

Nuotraukų galerija