Kristus, nešantis kryžių

Pastabos

Paminklas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Ribokas, Bronius. „Gimėm, nes reikėjo, gyvenom, nes norėjo, mirėm, nes liepei…“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, rugs. 14, p. 8.
  2. Bartuševičiūtė-Bartkienė, Rema. Jakševičių dinastiją primins ir altoriai. Iliustr. Panevėžio rytas. 2001, rugpj. 2, p. 14.
  3. Bartkienė, Rema. Benjaminas Jakševičius. Iliustr. Žemaičių žemė. 2009, nr. 3, p. 30–31, 41.
  4. Savickienė, Daiva. Griūvančiam paveldui šaukiasi restauratorių. Iliustr. Sekundė. 2022, bal. 29, p. 2, 4.
  5. Baronienė, Daiva. Kapinių skulptūras išgelbėjo nuo griūties. Iliustr. Sekundė. 2023, bal. 5, p. 2.
  6. Dranseikaitė, Lina. Kapinių skulptūras gelbėjo statybininkai. Iliustr. Sekundė. 2023, lapkr. 9, p. 3, 5.
  7. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0d37cd3d-33b1-4b56-9412-8836b706d391

Nuotraukų galerija