Laisvės daina

Pastabos

Skulptūra įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Panevėžio miesto taryba 2022 08 31 priėmė sprendimą „Dėl sovietinių paminklų ir simbolių demontavimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“. Ant paminklo buvęs užrašas, bylojantis, jog skulptūra „pastatyta miesto išvadavimo 30-mečio proga“, nuimtas.

Literatūra ir šaltiniai

 1. „Laisvės daina“. Iliustr. Panevėžio tiesa. 1974, liep. 23.
 2. Skiriama iškovotai laisvei. Tiesa. 1974, liep. 26.
 3. Motuza, B. „Laisvės daina“. Iliustr. Tarybinis mokytojas. 1974, rugpj. 16.
 4. Alekna, R. Pergalės monumentai. Iliustr. Kultūros barai. 1975, nr. 4, p. 38–44.
 5. Dimžlys, Antanas. Laisvės daina. 1974. Iliustr. Dimžlys, Antanas. [Skulptūra]. Vilnius, 1977, p. [4–5].
 6. Paminklas „Laisvės daina“. 300 kultūros paminklų. Vilnius, 1980, p. 106.
 7. Ribokas, Bronius. Kodėl vaikinai nekviečia merginų susitikti prie Panevėžio paminklų? Iliustr. Sekundė. 1998, geg. 30–31, p. 1–2.
 8. Kaziukonis, Leonas. Paminklas „Laisvės daina“. Iliustr. AINA [interaktyvus]. 2014, liep. 25 [žiūrėta 2016, rugpj. 25]. Prieiga internete: http://www.aina.lt/istorijos-puslapiai/paminklas-laisves-daina/
 9. Baronienė, Daiva. „Laisvės daina“ – paminklas išvaduotojams-pavergėjams. Iliustr. Sekundė. 2021, spal. 21, p. 1, 3.
 10. Osteikaitė, Reda. „Išvaduotojų“ paminklams rado vietą. Iliustr. Sekundė. 2022, rugs. 27, p. 3, 6.
 11. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/5d4b6151-f66b-48fa-a72b-5d26941b5bcd

Nuotraukų galerija