Liudvikos Leitezeruvnos antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Betonas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Paminklas – Lurdo Švč. Mergelės Marijos skulptūra ir lieto betono angeliuko reljefas ant postamento. Pastatytas XIX a. pab., po 1893 m. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/5c32a19a-8ecc-4aeb-9424-43f07ce31e1e

Nuotraukų galerija