„Motinystės pareigos auka“, Verutės Būtėnienės antkapinis paminklas

 • Autoriai:
 • Sukūrimo (pastatymo) metai:
 • Medžiaga: Betonas
 • Paskirtis:
 • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
 • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Veronika Kalendaitė-Būtėnienė (1906 09 07–1934 08 28) – pedagogė, kalbininko Petro Būtėno žmona. Anksti mirusiai V. Būtėnienei paminklą „Motinystės pareigos auka“ sukūrė Bernardas Bučas. Rašytiniai šaltiniai nurodo, kad paminklas pastatytas 1935–1936 m. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Bernardas Bučas (1903–1979). Iliustr. XX a. lietuvių dailės istorija, 1900–1940. Vilnius, 1983, t. 2, p. 200–206.
 2. Juknevičius, Petras. Čia gyvena praeitis… Iliustr. Laisvas žodis. 1990, birž. 21, p. 4.
 3. Ribokas, Bronius. „Gimėm, nes reikėjo, gyvenom, nes norėjo, mirėm, nes liepei…“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, rugs. 14, p. 8.
 4. Mezginaitė, Elena. Nuo medinių žaisliukų iki monumentalaus „Nevėžio“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, lapkr. 18, p. 3.
 5. B. Bučo sukurtas antkapinis paminklas mokytojai Verutei Būtėnienei Panevėžio senosiose kapinėse : [nuotrauka]. Markauskaitė, Genovaitė. Skulptorius Bernardas Bučas. Kaunas, 2016, p. 400.
 6. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f7afcd99-f0d0-47ba-b119-4b77f058ed67

Nuotraukų galerija