Onos ir Kaliksto Mickevičių antkapinis paminklas

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Betonas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Paminklas – Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ir dviejų angelų skulptūrinė grupė. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Vepštienė, Marija. Sveikas, liūdesio mieste. Iliustr. Panevėžio balsas, 1991, lapkr. 2, p. 1.
  2. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ccbec36a-5a4f-4c35-99af-3d05274e7b9f

Nuotraukų galerija