Paminklas 1941 m. nužudytiems gydytojams

 • Autoriai: ,
 • Sukūrimo (pastatymo) metai: , atstatytas 1988
 • Paskirtis:
 • Vieta: Smėlynės g., Respublikinės Panevėžio ligoninės kiemas
 • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė, Megana Pesse

Pastabos

Juozas Žemgulis (1890 12 17–1941 06 26), Stanislovas Mačiulis (1893 02 07–1941 06 26), Antanas Gudonis (1911 09 05–1941 06 26) – Panevėžio ligoninės gydytojai chirurgai, 1941 m. naktį iš birželio 25 į 26 d. nukankinti bolševikų. 1943 09 23 ligoninės kieme atidengtas skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas paminklas jiems atminti, kurį pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1944 m. užėjus sovietų okupacijai, baiminantis galimų represijų, pirmiausia panaikinta ta užrašo dalis, kurioje buvo užrašyta, kas nužudė medikus, o pats paminklas gydytojo Jono Statkevičiaus rūpesčiu užkastas toje vietoje, kur stovėjo. 1988 m. atkastas, skulptoriaus Algimanto Vytėno restauruotas ir 1988 11 01 iškilmingai atidengtas. Paminklas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Paminklas bolševikų nukankintiems. Iliustr. Panevėžio apygardos balsas. 1943, rugs. 25, p. 2.
 2. Patkauskas, D. Į ligoninę nesugrįžusiems. Panevėžio tiesa. 1988, spal. 29.
 3. Jonušienė, Liuda. Paminklas medikams – stalinizmo aukų paminklas. Iliustr. Panevėžio tiesa. 1988, lapkr. 3.
 4. Bielskytė, Vida. Paminklas primena tiesą. Tiesa. 1988, lapkr. 3.
 5. Bielskytė, Vida. Atkurtas paminklas Panevėžio gydytojams. Gimtasis kraštas. 1988, lapkr. 24–30, p. 8.
 6. Mikalajūnas, H. Kruvinoji puota. Panevėžio tiesa. 1990, saus. 6.
 7. Kaziukonis, Leonas. Skaudžius įvykius menantys paminklai. Panevėžio balsas. 1991, birž. 14.
 8. Kaziukonis, Leonas. Paminklas nužudytiems gydytojams. Iliustr. Senvagė. 1991, nr. 4, p. 32–33.
 9. Panevėžys. Iliustr. Atgimimo paminklai. Vilnius, 1991, p. 17.
 10. Mezginaitė, Elena. Nuo medinių žaisliukų iki monumentalaus „Nevėžio“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, lapkr. 18, p. 3.
 11. Banionis, Juozas. Nukankintų gydytojų paminklas. Iliustr. Nukentėję paminklai. Vilnius, 1994, p. 125–126.
 12. Knizikevičienė, Liudvika. Paminklas vėl stovi. Iliustr. Knizikevičienė, Liudvika. Panevėžio medicinos istorija : iki 1990 metų. Panevėžys, 2010, p. 229–232.
 13. Antanas Gudonis. Stanislovas Mačiulis. Juozas Žemgulys. Iliustr. Atminties ženklai gydytojams. Vilnius, 2012, p. 57, 91, 165.
 14. Pilkauskas, Donatas. Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943) [interaktyvus, žiūrėta 2017 m. birželio 1 d.]. Prieiga internete: https://aina.lt/paminklo-nuzudytiems-panevezio-apskrities-ligonines-gydytojams-atidengimas-1943-fotografija/
 15. Respublikinės Panevėžio ligoninės bendruomenė pagerbė 1941 m. nukankintų Panevėžio medikų atminimą [interaktyvus, žiūrėta 2018 m. birž. 26.]. Prieiga internete: https://aina.lt/respublikines-panevezio-ligonines-bendruomene-pagerbe-1941-m-nukankintu-panevezio-mediku-atminima/
 16. Nagrockienė, Ingrida. Istorinį paminklą apraizgė mįslės. Iliustr. Sekundė. 2019, rugs. 4, p. 1–3.
 17. Knizikevičienė, Liudvika. Legendinis paminklas Panevėžyje nužudytiems gydytojams. Iliustr. Mokslo Lietuva. 2019, rugs. 30, p. 6, 8.
 18. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2fc1ea1d-ebff-4d34-993f-809e3320abb5

Nuotraukų galerija