Paminklas Juozui Balčikoniui

Pastabos

Juozas Balčikonis (1885 03 25–1969 02 05) – kalbininkas, vertėjas, žodynininkas, profesorius. 1906 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1918–1920 m. Panevėžio berniukų gimnazijos, 1920–1924 m. Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus rūpesčiu 1996 m. jam pastatytas Algimanto Vytėno sukurtas paminklas.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Baronienė, Daiva. Kol kas laikinai… Iliustr. Sekundė. 1996, rugs. 4, p. 3.
  2. Kalbininko Juozo Balčikonio paminklo atidengimo iškilmės Panevėžyje. Panevėžio krašto kalbininkai. Panevėžys, 2000, p. 81–84.
  3. Gylys, Antanas. Paminklas Juozui Balčikoniui. Iliustr. Gylys, Antanas. Panevėžys ir panevėžiečiai. [Panevėžys], [2004], p. 28.
  4. [Paminklas kalbininkui Juozui Balčikoniui, 1995, bronza, granitas, skulpt. Algimantas Vytėnas : nuotrauka]. Dichavičius, Rimantas. Laisvės paženklinti. Vilnius, 2012. T. 3, p. 314.
  5. Linkevičius, Martynas. Juozą Balčikonį prisimenant. Iliustr. AINA [interaktyvus]. 2023, rugs. 19 [žiūrėta 2023, rugs. 20]. Prieiga internete: https://aina.lt/juoza-balcikoni-prisimenant/

Nuotraukų galerija