Paminklas Jurgiui Tilvyčiui-Žalvarniui

  • Autoriai:
  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Dirbtinis marmuras
  • Paskirtis:
  • Vieta: Ramygalos g., Kristaus Karaliaus katedros kapinės
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880 04 20 – 1931 12 24) – kunigas, poetas, švietėjas, redaktorius. Nuo 1927 gyveno Panevėžyje, buvo vienuolių marijonų vyresniuoju. Ypač daug nuveikė organizuodamas labdarybę Panevėžyje. Išleido keletą eilėraščių rinkinių. Mirė sakydamas pamokslą per mirusio vienuolio marijono, Marijonų bažnyčios zakristijono Gabrieliaus Gylio laidotuves Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, palaidotas Marijampolėje. 1936 09 23 tretininkų organizacijos pastangomis, atidengtas jam pastatytas dirbtinio balto marmuro paminklas – Nekalto Prasidėjimo Švc. Mergelės Marijos skulptūra.

Literatūra

  1. Markuckytė, Elena, Pilkauskas, Donatas. Kunigas poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. Iliustr. Respublika. 2013, bal. 5, p. 14.
  2. Pilkauskas, Donatas. Kunigui, poetui Jurgiui Tilvyčiui paminklas Ramygalos gatvės kapinėse [interaktyvus, žiūrėta 2016 m. rugs. 13 d.]. Prieiga internete: https://aina.lt/kunigui-poetui-jurgiui-tilvyciui-paminklas-ramygalos-gatves-kapinese/

Nuotraukų galerija