Paminklinis akmuo XVI–XVII a. mirusių panevėžiečių perlaidojimo vietai pažymėti

  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Akmuo
  • Paskirtis:
  • Vieta: Venslaviškio g.
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Dešiniajame Nevėžio krante 1507 m. pastatyta pirmoji medinė Senojo Panevėžio bažnyčia ir klebonija, o šalia jos įrengtos kapinės. XVI a. 2 deš. šventorius ir kapinės aptvertos tvora, XVII a. pr. kapinės praplėstos. Pirmajai bažnyčiai sunykus ar sudegus, jos vietoje 1626 m., 1629–1631 m., 1636 m. (šaltiniuose skirtingai nurodoma) pastatyta antroji medinė bažnyčia, kuriai apie 1780 m. sunykus ar sudegus (šaltiniuose skirtingai nurodoma) liko tik kapinės. XX a. pr. kapinės buvo apleistos. Pokario laikotarpiu visi senųjų kapinių antkapiai sunaikinti. 2009 m. atliekant statybos darbus privačiame sklype Senamiesčio g. 72 A iškasti mirusiųjų palaikai. 2011 m. atlikti archeologiniai kasinėjimai, kurių metu aptikti 252 pirmųjų Senojo Panevėžio gyventojų kapai bei surinkti 544 archeologiniai radiniai. Panevėžio bendruomenės „Senamiestietis“ iniciatyva rasti palaikai 2012 m. perlaidoti seniausių kapinių rytinėje dalyje, o 2015 m. atidengtas paminklinis akmuo (projekto aut. UAB „Panreklama“). Teritorija įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mielonienė, Gražina. Atidengtas paminklinis akmuo. Iliustr. Sekundė. 2015, spal. 14, p. 7; Senamiestietis. 2015, gruod. 19, p. 3.
  2. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3F09BB9D-3C3A-42E0-86AB-F08527F6B926

Nuotraukų galerija