Rasčiauskų šeimos antkapinis paminklas

Pastabos

Vladas Rasčiauskas (Valter Rask, 1901 10 15–1996 03 11) – verslininkas, keliautojas, rašytojas, filantropas. Gimė Panevėžyje, nuo 1926 m. gyveno JAV. Išleido kelionių po pasaulį įspūdžių knygą. Rėmė Lietuvos vaikus našlaičius, didelę savo palikimo dalį paskyrė Lietuvos vaikų fondui. Mirė Čikagoje. 1997 m. palaikai perlaidoti Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Samalavičius, Almantas. Rasčiauskų šeimos paminklas. Panevėžys. Iliustr. Archiforma. 1997, nr. 3, p. 62.
  2. Bielskytė, Vida. Milijonierius su klajūno širdimi grįžta namo. Lietuvos aidas. 1997, birž. 27, p. 4.
  3. Silickienė, Genė, V. Rasčiauskas grįžo į Panevėžį. Respublika. 1997, birž. 28, p. 7.
  4. Rinkūnienė, Gertrūda. Kelio pabaiga – Panevėžio žemėje. Panevėžio balsas. 1997, birž. 28, p. 2.

Nuotraukų galerija