Staniūnų (Kaizerlingo) memorialas

Pastabos

Memorialas atidengtas 1979 09 01 ir skirtas masinių žudynių vietai paženklinti. Šioje vietoje 1941 07 21 nacistinės Vokietijos valdžios organizuotos ir vokiečių kareivių bei Panevėžio baltaraiščių būrio įvykdytos egzekucijos metu nužudyti ir užkasti 103 vyrai ir moterys: 70 žydų, 23 lietuviai, 9 rusai ir 1 lenkas. Pagal tautodailininko Kazio Nemanio eskizus paminklą kūrė 14 liaudies meistrų, vadovaujamų miesto vyr. dailininko Vido Žigo. Ansamblį sudaro 11 koplytstulpių. 1984 m. grupė liaudies meistrų taip pat pagal K. Nemanio projektą memorialą papildė rodykle prie kelio, stogastulpiu prie vartų bei suolais. Memorialas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Bielskytė, Vida. „Mūsų darbuose – jų atminimas gyvas“. Iliustr. Tiesa. 1979, rugs. 4, p. 2.
  2. Paškevičiūtė, N., Aukštaitė, P. Jų atminimas gyvas. Iliustr. Panevėžio tiesa. 1979, rugs. 8, p. 1.
  3. Uosis, Povilas. Žuvusius primins ąžuolai. Iliustr. Literatūra ir menas. 1979, rugs. 8, p. 3.
  4. Glinskas, Marius. Atminimas įamžintas medy. Tėvynė. 1979, rugs. 15, p. 1.
  5. Kazėnas, Zinas. Stogastulpiai masinių žudynių vietoje Staniūnų miške : [nuotraukos]. Panevėžys. Vilnius, 1984, p. 153–154.
  6. Jonušienė, Liuda. Ir sustos ąžuolai atminčiai… Iliustr. Panevėžio tiesa. 1984, rugs. 27, p. 3.
  7. Merkelis, Zenonas. Jų atminimas – mūsų darbuose. Kauno tiesa. 1984, lapkr. 11, p. 3.
  8. [Atkurtas stichinės nelaimės nuniokotas koplytstulpis Staniūnų memorialiniame ansamblyje]. Kūrybos  metraštis, 1998. Vilnius, 1999, p. 120.
  9. Kontrimavičiūtė, Inga. Savivaldybės kratosi egzekuciją menančio paveldo. Iliustr. Sekundė. 2018, spal. 24, p. 3.
  10. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e6d98bbb-8f84-4198-9a4a-355696c4c915

Nuotraukų galerija