Šv. Aloyzas

  • Autoriai:
  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Medžiaga: Betonas
  • Paskirtis:
  • Vieta: Smėlynės g., Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventorius
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė, Virginijus Benašas

Pastabos

Pavasarininkų organizacijos iniciatyva 1933 06 25 paminklas šv. Aloyzui, pavasarininkų globėjui, atidengtas Pavasarininkų darželyje prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Tai pirmasis paminklas Panevėžyje. Vėliau jis buvo perkeltas į bažnyčios šventorių. Skulptūra įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra

  1. Šv. Aloyzo statula : [skulptūros sukūrimo istorija]. Iliustr. Lietuvių Katalikų Jaunimo Federacijos „Pavasaris“ Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. Panevėžys, 1934, p. 30–35.
  2. Juška, Antanas. Panevėžyje : [atsiminimai]. Juška, Antanas. Mano žemiškoji kelionė. Vilnius, 2010, p. 86–99.
  3. Bučas, Bernardas. Skulptūra „Šv. Aloyzas“ Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje : [nuotrauka]. Markauskaitė, Genovaitė. Skulptorius Bernardas Bučas. Kaunas, 2016, p. 396.
  4. Kaziukonis, Leonas. Reikėtų atkurti paminklo užrašus [interaktyvus, žiūrėta 2016 m. rugsėjo 13 d.]. Prieiga internete: http://aina.lt/reiketu-atkurti-paminklo-uzrasus/

Nuotraukų galerija