Šv. Jėzaus širdies statula

  • Autoriai:
  • Sukūrimo (pastatymo) metai:
  • Paskirtis:
  • Vieta: Smėlynės g., Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventorius
  • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

1934 05 27 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas prelatas Juozapas Gražys pašventino Šv. Jėzaus širdies statulą. Manoma, kad paminklo autorius B. Bučas. Tai antrasis miesto paminklas. Mecenatas – panevėžietis Jonas Požarskas.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Pašventino statulą. Panevėžio balsas. 1934, geg. 31, p. 2.
  2. Mezginaitė, Elena. Nuo medinių žaisliukų iki monumentalaus „Nevėžio“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, lapkr. 18, p. 3.
  3. Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Jėzaus kulto raiška XX a. I pusės Lietuvos religinėje dailėje. Iliustr. Menotyra. 2003, nr. 3, p. 16–23.
  4. Pilkauskas, Donatas. Šv. Jėzaus širdies paminklas Panevėžyje [interaktyvus, žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 25 d.]. Prieiga internete: http://aina.lt/sv-jezaus-sirdies-paminklas-panevezyje/

Nuotraukų galerija