Šv. Kristoforas

Pastabos

2022 11 03 policijos veteranų kuriamame parke „Po Angelo sparnu“ pastatytas ir pašventintas pirmasis šv. Kristoforo koplytstulpis, skirtas Lietuvos kelių policijos 90-mečiui. Koplytstulpį iš ąžuolo išdrožė Panevėžio krašto profesionalus skulptorius Kęstutis Krasauskas. Saulutę pagal skulptoriaus projektą nukalė kalvis Saulius Kronis.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mikučionytė, Raimonda. Ąžuolų parką prie Nevėžio upės papuošė šv. Kristoforo koplytstulpis. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2022, lapkr. 3 [žiūrėta 2022, lapkr. 14].
    Prieiga internete: https://jp.lt/azuolu-parka-prie-nevezio-upes-papuose-sv-kristoforo-koplytstulpis/
  2. Policijos veteranų parke pastatytas ir pašventintas pirmasis šv. Kristoforo koplytstulpis. Iliustr. AINA [interaktyvus]. 2022, lapkr. 4 [žiūrėta 2022, lapkr. 14]. Prieiga internete: https://aina.lt/policijos-veteranu-parke-pastatytas-ir-pasventintas-pirmasis-sv-kristoforo-koplytstulpis/ 

Nuotraukų galerija