Šv. Zitos draugijos narių antkapinis paminklas

Pastabos

Šv. Zitos draugija Panevėžio mieste ir apskrityje veikė nuo 1909 m., vienijo tarnaites ir darbininkes. Draugija propagavo lietuvybę, jos narės rūpinosi ligonėmis ir bedarbėmis. Šv. Zitos draugija Panevėžyje perregistruota 1937 06 10, uždaryta 1940 09 10. Senosiose kapinėse yra per 30 zitiečių kapų, joms 1933 m. pastatytas antkapinis paminklas. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Jonušienė, Liuda. Mirštančios kapinės. Iliustr. Panevėžio tiesa. 1990, kovo 14, p. 2.
  2. Juknevičius, Petras. „Tarnavome, vargome, ilsimės…“. Iliustr. Panevėžio tiesa. 1990, birž. 2, p. 2.
  3. Vepštienė, Marija. Sveikas, liūdesio mieste. Iliustr. Panevėžio balsas. 1991, lapkr. 2, p. 1.
  4. Ribokas, Bronius. Žemė visus priglaudžia vienodai… Iliustr. Sekundė. 1997, bal. 8, p. 1–2.
  5. Bartuševičiūtė-Bartkienė, Rema. Jakševičių dinastiją primins ir altoriai. Iliustr. Panevėžio rytas. 2001, rugpj. 2, p. 14.
  6. Dranseikaitė, Lina. Senųjų kapinių paveldas – ties išlikimo riba. Iliustr. Sekundė. 2021, rugs. 29, p. 2, 4.
  7. Savickienė, Daiva. Griūvančiam paveldui šaukiasi restauratorių. Iliustr. Sekundė. 2022, bal. 29, p. 2, 4.
  8. Baronienė, Daiva. Kapinių skulptūras išgelbėjo nuo griūties. Iliustr. Sekundė. 2023, bal. 5, p. 2.
  9. Dranseikaitė, Lina. Kapinių skulptūras gelbėjo statybininkai. Iliustr. Sekundė. 2023, lapkr. 9, p. 3, 5.
  10. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8f6c77a1-03ee-4c04-bf22-ba6b16e41098

Nuotraukų galerija