„Svajonė“, antkapinis paminklas tėvams

 • Autoriai:
 • Sukūrimo (pastatymo) metai:
 • Medžiaga: Granitas
 • Paskirtis:
 • Vieta: Apvaizdos takas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinės
 • Nuotraukų autoriai: Asta Rimkūnienė

Pastabos

Skulptoriaus Gedimino Jokūbonio antkapinis paminklas tėvams įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Jokūbonis, Gediminas. Svajonė. Antkapis tėvams. 1961 : [nuotrauka]. Skulptūra. [Sudarė Vladas Vildžiūnas]. Vilnius, 1974, p. 4, [39].
 2. Jokūbonis, Gediminas. Svajonė. Antkapis tėvams. 1961. Granitas. Iliustr. Jokūbonis, Gediminas. [Skulptūra]. Vilnius, 1976, p. 1–2 (virš.).
 3. Juknevičius, Petras. Čia gyvena praeitis… Iliustr. Laisvas žodis. 1990, birž. 21, p. 4.
 4. Ribokas, Bronius. „Gimėm, nes reikėjo, gyvenom, nes norėjo, mirėm, nes liepei…“. Iliustr. Panevėžio rytas. 1993, rugs. 14, p. 8.
 5. Jokūbonis, Gediminas. Respublikinė premija. Iliustr. Jokūbonis, Gediminas. Kai žaidė angelai: atsiminimai. Vilnius, 2009, p. 98–99.
 6. Bielskytė, Vida. Granitui patikėjęs poetų vizijas. Iliustr. Senvagė. 2020, nr. 1, p. 36–39.
 7. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/943175cd-587f-48ca-b0b1-3a6524ff8c58

Nuotraukų galerija