Krašto asmenybės patraukliai – keturios videopaskaitos

Naujiena Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos virtualių parodų lankytojams – videopaskaitos, kurios reikšmingai papildo dvi bibliotekos interneto svetainėje publikuojamas virtualias parodas, skirtas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei ir vyskupui Kazimierui Paltarokui.

Tam, kad virtualios parodos taptų patrauklesnės, suteiktų daugiau vertingos informacijos, padėtų  mokytojams krašto istorijos pamokose ir paįvairintų ugdymo procesą, į pagalbą pasitelkėme lektorius savo srities specialistus, galinčius įdomiai papasakoti apie žymius kraštiečius. Videopaskaitos – bibliotekos pasirinkta nauja informacijos pateikimo forma ieškantiems krašto istorijos žinių internete ir labiau mėgstantiems žiūrėti ir klausyti nei skaityti. Paskaitų videofilmuose pasakojimams  iliustruoti pasitelkti nuotraukų iš  virtualių parodų vaizdai.

Paskaitos „Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas“ lektorius – Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Paskaitoje apžvelgiama vyskupo Kazimiero Paltaroko biografija, jo nuveikti svarbūs darbai Panevėžiui bei visos Lietuvos tikinčiųjų labui, atskleidžiami jo asmenybės bruožai.

Paskaitos „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: gyvenimo auka tautos ir žmonių labui“ lektorė Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė vaizdžiai ir įtaigiai pasakoja apie rašytoją ir visuomenininkę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, tiek daug mažų ir didelių gerų darbų nuveikusią dėl paprastų Lietuvos žmonių bei visos mūsų tautos.

Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkės dr. Zitos Pikelytės videopaskaita „Panevėžio fotografai 1918–1940 metais“ suteikia žinių apie istorines, socialines aplinkybes, lėmusias fotografų veiklą tarpukario Panevėžyje, pateikia fotografų biografijų faktus, aptaria jų archyvų išsaugojimo problemas. Videopristatyme demonstruojami fotografijų, saugomų Panevėžio kraštotyros muziejuje, vaizdai.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Tomas Petreikis video paskaitoje „Panevėžio vyrų gimnazijos gimnazisto Mykolo Jankausko 1923–1925 m. atminimų albumas“ pasakoja apie jo asmeniniame archyve saugomą prof. M. Jankausko albumą, jo atsiradimo ir pildymo aplinkybes, atminimų rašymo tradicijas, įdomius to meto gimnazistų gyvenimo momentus ir aktualijas.

Idėja rengti paskaitas, jas nufilmuoti ir patalpinti virtualioje erdvėje gimė vykdant projektą „Panevėžio krašto kultūra virtualiame lobyne”, kurio siekiamas rezultatas – virtualių paskaitų ir parodų rengimas, interaktyvaus ekrano Panevėžio krašto kultūros pažinimui Krašto kultūros dokumentavimo skyriaus skaitykloje įrengimas, specialios interneto svetainės Panevėžio krašto kultūrai sukūrimas, virtualios medžiagos integracija į švietimą.

Siūlome aplankyti minėtas virtualias parodas:

Projektą remia:

logolkt itlkministerija

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt