Naujas Panevėžio krašto kultūros paveldo portalas

Bibliotekoje įgyvendinant projektą „Panevėžio krašto kultūra virtualiame lobyne“ kuriamas naujas interneto portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“, skirtas Panevėžio krašto kultūrai ir skaitmenintam kultūros paveldui pažinti. Krašto kultūros dokumentavimo skaitykloje (II a.) lankytojų paslaugoms įrengtas naujas interaktyvus ekranas.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra didžiausia rašytinio ir spausdintinio regiono kultūros paveldo saugotoja, turinti tikslą kaupti ir saugoti dokumentus įvairiose laikmenose apie Panevėžio kraštą, atskleisti juos visuomenei. Kitose Panevėžio regiono atminties saugyklose taip pat sukaupti unikalūs ir vertingi kultūros paveldo dokumentai. Didelė šios medžiagos dalis sukelta į virtualią erdvę, dalis yra skaitmeninimo procese.

Nuo šiol minėta medžiaga, buvusi išsklaidyta įvairiose interneto erdvėse, pasiekiama iš vieno portalo. Specialioje Panevėžio krašto kultūros skaitmenintam lobynui atskleisti skirtoje interneto svetainėje „Panevėžio kraštas virtualiai“ pradedamos talpinti susistemintos krašto asmenybėms, istoriniams įvykiams skirtos virtualios parodos, nuorodos į kitų įstaigų virtualias parodas šia tema kituose interneto portaluose, virtualių parodų archyvas, virtualūs vaizdiniai mūsų bibliotekoje gautų naujų leidinių krašto kultūros pažinimui pristatymai, kraštiečių jubiliejinių datų kalendoriai, bibliotekoje sukaupta ir iš įvairių interneto šaltinių surinkta bei susisteminta tekstinė ir vaizdinė informacija apie Panevėžio kraštą, jo paveldą, žiniasklaidą, įvairių sričių institucijas.

Svetainės lankytojai ras nuorodas į kitose kultūros įstaigose turimą suskaitmenintą medžiagą. Vertingų virtualių parodų, skaitmeninių bibliotekų turi sukūrę Panevėžio kraštotyros muziejus, regiono bibliotekos, kitos Panevėžio krašto paveldo saugojimu bei sklaida besirūpinančios institucijos.

Ši interneto svetainė bus tobulinama, naujinama ir formos, ir turinio prasme, todėl prie virtualių parodų kūrimo, skaitmenintų paveldo vaizdų rinkimo ir sklaidos kviečiame prisidėti visus, savo namuose turinčius nuotraukų, dokumentų, kitos įdomios medžiagos Panevėžio krašto istorijai – kartu kaupkime ir saugokime savo miesto ir krašto kultūros paveldą.

Interaktyvaus ekrano bibliotekoje įrengimas – tai galimybė patraukliai ir šiuolaikiškai atskleisti savo krašto istorija ir kultūra besidomintiems bibliotekos lankytojams Panevėžio krašto paveldo lobius, kurie prieinami skaitmeniniu formatu. Patogus liečiamojo ekrano valdymas, kokybiški fotografijų ir dokumentų vaizdai, kuriuos galima žiūrėti norimo dydžio ir raiškos, išsamus Panevėžio krašto kultūrą atskleidžiantis turinys.

Čia galima peržiūrėti visą interneto svetainėje „Panevėžio kraštas virtualiai“ pateiktą vaizdinę ir tekstinę informaciją: virtualias parodas, naujų leidinių pristatymus, videopaskaitas, naršyti kituose čia pateiktuose portaluose, kuriuose yra vertingos skaitmenintos krašto kultūros medžiagos, tarp jų ir portale www.epaveldas.lt, kur publikuojami skaitmeninti archyvinių dokumentų, leidinių, fotografijų, meno kūrinių vaizdai iš mūsų bibliotekos ir įvairių Lietuvos institucijų.

Interaktyvus ekranas šiuo metu yra Krašto kultūros dokumentavimo skaitykloje. Kiekvienas lankytojas, kuriam toks interaktyvus įrenginys dar nepažįstamas, bus pamokytas juo naudotis. Jums visada padės skaitykloje budintis bibliotekininkas.

Maloniai kviečiame lankytis portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ (www.paneveziokrastas.pavb.lt) ir naudotis interaktyviu ekranu.

Projektą „Panevėžio krašto kultūra virtualiame lobyne“ remia:

logolkt itlkministerija

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt