Panevėžio valstybinės gimnazijos VII klasės moksleivės su pedagogais (1924 06 13).

Senosios panevėžiečių fotografijos portale www.epaveldas.lt

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomos reikšmingos Panevėžio miesto istoriją fiksuojančios fotografijos perkeltos į elektroninę erdvę.

Virtualios bibliotekos skyriuje nuskenuotas ir portale www.epaveldas.lt paviešintas pluoštas 1895–1944 m. bei 1955–1970 m. fotografuotų įvairios tematikos nuotraukų iš Panevėžyje gyvenusių, dirbusių mokytojų Aleksandros Šilgalytės, Laimos Rapšytės, Elenos Gabulaitės, Irenos Moigytės, Stasio Juodikio, Julijos Žukauskaitės, Motiejaus Lukšio, Lietuvos kariuomenės karininko Vinco Jonuškos fondų ir pavienių dokumentų rinkinių.

Žymių tarpukario fotografų I. Abramavičiaus, I. Chaito, I. Fried, L. Greiserio, A. Gutnero, M. Liudgino, B. Mikštavičiaus, A. Navlickio, J. Pauros, M. Pugačevskio, I. Stropaus, Ch. Šneidermano, J. Trakmano, J. Žitkaus, A. Žitkevičiaus fotografuotose portretinėse bei grupinėse nuotraukose užfiksuoti nusipelnę Panevėžio mokytojai, jų mokiniai, draugai, šeimos nariai, tarpukario Lietuvos karininkai. Mėgėjiškose nuotraukose įamžintos vestuvių, krikštynų, kelionių ir laisvalaikio akimirkos.

Aleksandra Šilgalytė (1904–1997) – pedagogė, rašytoja, per 34 pedagoginio darbo metus mokytojavusi net keturiolikoje mokyklų. Nuo 1944 m. A. Šilgalytė gyveno Panevėžyje. Kartu su savo amžininkėmis kūrėjomis dalyvaudavo moterų rašytojų viešuose literatūros vakaruose, bendravo su poete Salomėja Nėrimi, rašytoja Brone Buivydaite-Mičiuliene, Gabriele Petkevičaite-Bite, Petronėle Orintaite, Vydūnu, Maironiu, Vaižgantu, Aantanu Vienuoliu, vyskupu K. Paltaroku, kanauninku  A. Liepiniu.

Laima Rapšytė (1938–2000) – humanitarinių mokslų daktarė, docentė, vertėja, teatrologė gimė Panevėžyje, mokytojų Julijos ir Petro Rapšių šeimoje. 1956 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – V. Žemkalnio gimnazija), 1962 m. – prancūzų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). 1963–1994 m. Vilniaus universitete studentams dėstė prancūzų kalbos stilistiką bei kitas teorines disciplinas. 1994 m. Laima Rapšytė grįžo į gimtąjį miestą.

Mokytoja lituanistė Elena Gabulaitė (1916–1999) gimė Ramygalos valsčiaus Žudžių kaime. Baigusi Barklainių pradinę mokyklą, 1930 m. įstojo į Ramygalos šešių klasių vidurinę mokyklą.  Vėliau tęsė mokslą Panevėžio mergaičių gimnazijoje, o nuo 1937 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Studijas baigė 1942 m. jau Vilniuje, bet sovietų valdžia vokiečių išduoto diplomo nepripažino, teko iš naujo studijuoti Šiaulių pedagoginiame institute. Lituanistinį pedagoginį darbą E. Gabulaitė pradėjo Biržų gimnazijoje, o nuo 1944 m. iki 1971 m. dirbo Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar V. Žemkalnio gimnazija), Darbo jaunimo, 1-ojoje vidurinėje (dabar J. Balčikonio gimnazija), muzikos mokyklose.

Pedagogė Irena Moigytė (1915–2001) 1933 m. baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. Nuo 1940 m. iki mirties gyveno Panevėžyje, dėstė prancūzų kalbą Panevėžio mergaičių gimnazijoje (dabar V. Žemkalnio gimnazija).

Mokytojas, visuomenės veikėjas Stasys Juodikis (1902–1993) 1919–1925 m. mokėsi Panevėžio vyrų gimnazijoje. Nuo 1927 m. iki 1939 m. vadovavo tarpukaryje Kretingoje veikusiai pradinei mokyklai (dabar – Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla).

Julija Žukauskaitė (1906–2002) – pedagogė, lietuvių kalbininkė, dr. (1962). 1925 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos“ t. 2 (1971) viena autorių.

Motiejus Lukšys (1907–1996) – pedagogas, rašytojas. Baigė Naumiesčio pedagoginius kursus, įgijo pradinių klasių mokytojo pažymėjimą. Nuo 1936 m. gyveno Panevėžyje, dirbo mokytoju įvairiose mokyklose iki pat 1968 m.

Vincas Jonuška (1895–1926) – Lietuvos kariuomenės karininkas, spaudos darbuotojas. 1914 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. Leido laikraštį „Laisvės kelias“. Nuo 1926 m. redagavo žurnalą „Kardas“.

Kviečiame apžiūrėti senąsias fotografijas portale www.epaveldas.lt.

Portale objektų paieška vykdoma paieškos langelyje įvedus ieškomą pavardę ir paspaudus mygtuką „Ieškoti“.

Nuotraukoje: Panevėžio valstybinės gimnazijos VII klasės moksleivės su pedagogais (1924 06 13). Mokytojų eilėje 2-a iš kairės Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Giedraitienė, Jonas Yčas, Matas Grigonis, Juozapas Ruškys, Julijonas Lindė-Dobilas, F. Neimanytė, H. Huberas, Karolis Kliuksinas, Lichšteinienė; 3-ioje eilėje iš dešinės: Juozas Zikaras, Venantas Morkūnas, Jonas Sokolovas.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Virtualios bibliotekos skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt