Poetai Jonas Strielkūnas ir Paulius Drevinis

Suskaitmeninti iškilių Biržų krašto poetų rankraščiai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Virtualios bibliotekos skyrius, vykdydamas Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų kultūros paveldo skaitmeninimą, nuskenavo iškilių Biržų krašto poetų Jono Strielkūno ir Pauliaus Drevinio rankraščius, saugomus Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešojoje bibliotekoje.

Jonas Strielkūnas (1939–2010) gimė Putauskų kaime, Panevėžio r., mokėsi Vabalninko vidurinėje mokykloje, dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose, nuo 1967 m. su pertraukomis „Literatūros ir meno“ redakcijoje.

Poeto, vertėjo ir publicisto Jono Strielkūno rankraščių fondą sudaro 27 eilėraščiai, sukurti 1952–1980 m., vertimai, prozos bandymai, pavadinimu „Pirmieji žingsniai“, bei laiškas nežinomam asmeniui, kuriame užrašyti ir trys eilėraščiai. Viskas rašyta ranka, dauguma eilėraščių su korektūros taisymais, kai kurie eilėraščiai užrašyti ant abiejų lapo pusių rašalu arba pieštuku. Dokumentai labai prastos būklės: popierius pageltęs, vietomis išmargintas rašalo dėmėmis, lapų kraštai apdriskę.

Pauliaus Drevinio rankraštinis palikimas – tai Tėvynės ilgesiu, viltimi sugrįžti persmelkta poema „Baltasis Miestas ant Baltosios upės kranto“, eilėraščių ir dainų vertimai iš rusų kalbos, pasisakymai apie kūrybą, poeziją, lietuvių kalbą ir literatūrą, poeto biografija, 1953–1954 m. kruopščia rašysena surašyti į storą sąsiuvinį. Paulius Drevinis (1919–1990) gimė Gulbinų kaime, Pabiržės valsčiuje, gyveno Petriškių kaime. Pirmąjį eilėraštį būsimasis poetas parašė dar mokydamasis Gulbinų pradžios mokykloje, o meilę literatūrai jam įkvėpė Biržų gimnazijos mokytojai. 1944 m. P. Drevinis įstojo į Vilniaus Pedagoginį institutą, tačiau 1948 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįžęs į Lietuvą, tęsė mokslus ir 1958 m. baigė lituanistiką Vilniaus Universitete. Nuo 1963 m. gyveno ir mokytojavo Klaipėdoje, čia išleido 7 knygas.

Skaitytojai susipažinti su suskaitmenintais Jono Strielkūno ir Pauliaus Drevinio rankraščiais galės Biržų  rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos kompiuterių tinkle.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Virtualios bibliotekos skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt