Girtuoklystė prieš 100 metų: epidemija ar pandemija?

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės Virtualios bibliotekos skyrius kviečia susipažinti su vyskupo Kazimiero Paltaroko intelektiniu palikimu, paviešintu Lietuvos kultūros paveldo virtualioje erdvėje www.epaveldas.lt.

Čia pateikta 30 Vyskupo rašytinių dokumentų, kurių originalai saugomi bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje.

Siūlome perskaityti vieną pirmųjų, 1910 metais vyskupo Kazimiero Paltaroko parašytą knygelę „Girtuoklystė – neturto motina“.

Bibliotekoje saugomas antrasis, pataisytas šios knygelės 1913 metų leidimas. Kazimieras Paltarokas ją parašė dirbdamas vikaru Surviliškyje. Iš arti matydamas žmonių silpnybes ir aktyviai įsijungęs į blaivybės sąjūdį, tuo metu išleido tris brošiūras apie girtavimą: „Girtuoklystė – nesveikata“ (1910), „Girtuoklystė – neturto motina“ (1910), „Girtuoklystė – nedorybių versmė“ (1911).

Žvelgdamas į girtuoklystę mūsų krašte plačiau, Kazimieras Paltarokas suskaičiavo, kad įvairiose šalyse per metus prageriama net trečdalis atlyginimo. Dejuojantiems dėl didelių mokesčių, pateikiami statistikos komiteto skaičiai – kiek įvairios valstybės skyrė pinigų kariuomenės išlaikymui, o kiek alkoholiui, kurioje valstybėje buvo pragerta 6 kartus daugiau pinigų, negu išleista kariuomenės išlaikymui. Matydamas skurstantį savo kraštą, autorius apmąsto, kiek gero būtų galima nuveikti visuomenės gerbūviui „jeigu tie pinigai, kasmet prageriami, nenueitų vėjais…“

Knygelės pasirodymas kuriam laikui pakeitė parapijiečių įpročius. Kaip teigia kun. Dr. V. Balčiūnas mėnesiniame kultūros žurnalo „Aidai“ 1958 metų balandžio numeryje publikuotame straipsnyje, „trumpu laiku svaigiųjų gėrimų pardavimas parapijoje sumažėjo 80%, akcizo valdininkai tardė ir skundė vikarą dėl padarytų valstybei nuostolių“. Knygelė parašyta Lietuvai esant carinės Rusijos režime.

Praėjęs šimtmetis nesumažino knygelės aktualumo.

Kviečiame skaityti „Girtuoklystė – neturto motina“.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Virtualios bibliotekos skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt