Vyskupo Kazimiero Paltaroko „Ganytojo sveikinimas ir laiminimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems“

Panevėžio vyskupijai – 90

Panevėžio miesto katalikams šie metai ypatingi, jubiliejiniai – prieš 90 metų įkurta Panevėžio vyskupija. 1926 m. balandžio 4 d. Popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją, kuri buvo suskirstyta į 5 vyskupijas, viena iš jų – Panevėžio vyskupija.

Tų pačių metų balandžio 5 d. Popiežiaus Pijaus XI bule Panevėžio vyskupijos valdytoju paskirtas Kauno kunigų seminarijos vicerektorius, Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas Kazimieras Paltarokas, o gegužės 2 d. Kauno arkikatedroje arkivyskupo P. Karevičiaus buvo konsekruotas vyskupu.

Tuo metu Panevėžio vyskupijai priklausė 378 tūkst. tikinčiųjų su 10 dekanatų, 69 parapijomis, 4 rektoratais, 41 filija, 79 koplyčiomis ir 171 kunigu.

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Senų spaudinių ir rankraščių skyriuje saugomas vyskupo Kazimiero Paltaroko „Ganytojo sveikinimas ir laiminimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems“, parašytas 25 metų vadovavimo vyskupijai proga.

Šiame dokumente apibendrinami per ketvirtį amžiaus vyskupo K. Paltaroko nuveikti darbai: pastatyta Katedra, 15 bažnyčių, įsteigta 10 bažnytkaimių, suremontuota per 30 bažnyčių, įkurta 10 altarijų, spaustuvėje leistas laikraštis, mišios laikytos 2175 kartus.

Ganytojui visgi svarbiausia dvasinė vyskupijos pusė, nes vyskupas yra „dvasinių turtų dalintojas“, tikinčiųjų maldavęs tik paklusnumo, kantrybės ir maldų. Puikiai sutvarkęs materialiąją vyskupijos pusę, vyskupas Kazimieras Paltarokas kviečia tikinčiuosius: „mylėkite ją, kaip savo kūrinį, kaip aš ją pamėgau.“

Vyskupo Kazimiero Paltaroko „Ganytojo sveikinimas ir laiminimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems“  suskaitmenintas virtualios bibliotekos skyriuje ir paviešintas Lietuvos kultūros paveldo virtualioje erdvėje www.epaveldas.lt.

Kviečiame skaityti: „Ganytojo sveikinimas ir laiminimas vyskupijos kunigams ir tikintiesiems“

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Virtualios bibliotekos skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt