Mons. Jonas Juodelis

Paroda monsinjoro Jono Juodelio atminimui

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų stenduose parengta dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Didis dvasios mokytojas“, skirta Panevėžio garbės piliečio monsinjoro Jono Juodelio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš bibliotekos rankraštyne saugomo Jono Juodelio rankraščių fondo bei knygos iš jo asmeninės bibliotekos.

Čia išvysite Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo palaiminimo Jonui Juodeliui 1967 m. originalą, 1990 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II pasirašytą Monsinjoro garbės titulo suteikimo Jonui Juodeliui liudijimą, vizito į Vatikaną 1990 m. ir kitas įdomias fotografijas, užrašų ir dienoraščių fragmentus.

Monsinjoras Jonas Juodelis buvo didelis knygos mylėtojas ir turtingos asmeninės bibliotekos savininkas. Jis mokėjo esperanto, prancūzų, vokiečių, anglų, italų, lotynų, hebrajų, lenkų, rusų, ispanų kalbas. Todėl  knygos jo bibliotekoje sukauptos įvairiomis kalbomis ir įvairia tematika – nuo filosofijos iki geografijos. Šiuo metu jo biblioteka išskaidyta. Be mūsų bibliotekos, dalį J. Juodelio asmeninės bibliotekos knygų saugo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos biblioteka, dalį – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos biblioteka.

„Žvelgdamas į praeitį, drįstu teigti, kad visas mano gyvenimas nuo pat mažens skirtas padėti kitiems – žinau didžią atsakomybę Dievui ir žmonėms už mano paties darbus…“ – taip mons. Jonas Juodelis apibūdina savo nueitą dvasininko gyvenimo kelią.

Paroda veiks iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Nuotraukoje – Monsinjoras Jonas Juodelis apie 1970 m. PAVB RKRS F121-121

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt