Dailininko Henriko Mazūro sukurtas ekslibrisas

Bibliotekai sukurti ekslibrisai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje pristatome Bibliotekai įvairiomis progomis menininkų sukurtų ekslibrisų ekspoziciją, skiriamą Bibliotekos gimtadieniui ir Bibliotekų metams.

Grafikos darbai ekslibrisai arba knygos ženklai atrinkti iš gausios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus kolekcijos. Pristatomi 15-os autorių 22 darbai, sukurti 1980–2011 metais.

Sistemingo ekslibrisų kaupimo pradžia buvo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 1998 m. organizuota paroda „Panevėžio krašto knygos ženklai“, jos dalyviai 24 dailininkai ar knygos ženklų savininkai dovanojo bibliotekai 151 grafikos darbą, tarp kurių buvo ir bibliotekai skirtų ekslibrisų.

2006 m. biblioteka kartu su Panevėžio bibliofilų klubu organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą „Exlibris. „Aido“ draugijai – 100“. 26 autoriai iš Lietuvos ir užsienio šalių – Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Švedijos, Rumunijos, Japonijos, JAV, Baltarusijos atsiuntė 70 darbų, kurie taip pat papildė bibliotekos fondus. Kadangi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos pradžia taip pat siejama su meno ir kultūros draugija „Aidas“, nemažai grafikos darbų buvo skirti būtent bibliotekai.

Vėliau grafikos darbų dovanojo dailininkai Henrikas Mazūras, Povilas Šiaučiūnas, Stasė Medytė, Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Aušra Čapskytė, Zigmantas Plėštys ir kiti.

Saugomi ekslibrisai dedikuoti Lietuvos ir užsienio žymiems asmenims, įvairioms Panevėžio krašto, Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigoms ir organizacijoms. Kūriniais iš gausių dailininkų H. Mazūro ir P. Šiaučiūno rinkinių galima grožėtis portale www.epaveldas.lt, kurį mūsų biblioteka pildo krašto paveldo dokumentų vaizdais.

Paroda parengta pagal Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą „Be rėmo, be paraščių“. Veiks iki rugsėjo 30 d.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt

Vilija Stokienė
Ryšių su visuomene koordinatorė
vilija.stokiene@pavb.lt