Suskaitmenintos Mato Grigonio prieš 100 metų išleistos knygos

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje suskaitmeninta Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje saugomų žymaus Lietuvos vaikų rašytojo, pedagogo, vieno aktyviausių XX a. pr. lietuvių kultūros veikėjo Mato Grigonio 15 knygų, išleistų 1911–1940 m. 

Matas Grigonis (1889–1971) nuo 1907 m. mokytojavo Panevėžyje, čia rengė lietuviškus vakarus, režisavo, vaidino. 1920–1925 m. buvo paskirtas Panevėžio apskrities mokyklų inspektoriumi. Pedagogas išleido daugiau kaip 40 knygų vaikams. Net 15 iš jų saugoma Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Seniausia Mato Grigonio kolekcijos knygelė „Matuko dirva“. Ši M. Grigonio išversta N. Vučetičio apysaka yra „Vaikų knygynėlio“ serijos pirmoji knygelė, išleista Seinuose 1911 m.

Kita pedagogo versta knygelė – puikiai iliustruotos Š. Pero pasakos „Nykštukas. Jonukas ir Marytė. Žąseganė“ – išleista Juozo Masiulio knygyno 1914 m. M. Grigonis tikėjosi, kad šios pasakos „vaikams atneš naudos, lavindamos juose prakilnius pasigailėjimo jausmus“.

Dar dvi Juozo Masiulio knygyne išleistos ir Vilniuje Juozapo Zavadskio spaustuvėje išspausdintos knygos: „20 žaidimų kambaryje ir tyrame ore su dainomis, gaidomis ir paveikslėliais“, išleista 1912 m., bei šios knygos antrasis leidimas, papildytas iki 40 žaidimų „Smagūs žaidimai“, išleista 1914 m.

M. Grigonio parengtoje žaidimų knygoje „Žaidimų vainikas“, publikuojami 102 žaidimai su natomis, žaidimų dainoms dainuoti. Šią knygą išleido „Švyturio Bendrovė“ 1918 m. Knygos prakalboje, parašytoje 1918 m. lapkričio 18 d. Panevėžyje, autorius pataria kaip iš anksto paruošti vakarėlio programą, kad šokiai ir žaidimai duotų naudos kūnui ir dvasiai.

Trys knygelės pasirašytos Svirno Žvynės slapyvardžiu: „Kvietkelis“ ir „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlės“ du leidimai. Eilėraščių rinkinys „Kvietkelis“ – pirmoji lietuviška vaikų poezijos knyga. Ją išleido Jono Rinkevičiaus leidykla 1913 m. Jumoristinių scenos vaizdelių, humoreskų ir anekdotų rinkinių knygelė „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ išleista 1914 m. Jono Rinkevičiaus leidykloje ir pakartotinai 1918 m. „Švyturio“ bendrovėje.

Kolekcijoje yra dvi vaidinimų vaikams knygelės: 1938 m. išleista „Gėlių kalba darželyje“, kurią sudaro du vaidinimėliai apie gėles, skirti pasiskaityti ar vaidinti. Dviejų veiksmų scenos vaizdelis „Paukščiuose“, skirtas paukščių balsų ir judesių pamėgdžiojimui, išleistas 1940 m. Abi knygelės spausdintos Marijampolėje marijonų spaustuvėje.

Penkios kolekcijos knygelės – paties Mato Grigonio vaikams sukurtų eilėraščių rinkiniai: „Į vaikučių širdis“, „Algimantėlio metai“, „Pas vargą svečiuose“, „Dievą mylėti gražu“ ir „Balsai“. 26 eilėraščių rinkinys „Į vaikučių širdis“ išleistas „Spaudos fondo“ 1933 m., autoriui švenčiant mokytojavimo 25 metų sukaktuves. „Algimantėlio metai“ – 21 eilėraštis apie trečio skyriaus mokinio džiaugsmus ir svajones, išleisti 1936 m. „Šaltinėlio knygynėlio“ serijoje. Du eilėraščių rinkiniai – „Pas vargą svečiuose“ ir „Dievą mylėti gražu“ 1939 m. išspausdinti Marijampolėje marijonų spaustuvėje. 33 eilėraščių knygelė „Pas vargą svečiuose“ skirta džiovos nukankintiems ir Rokiškio kapinėse besiilsintiems autoriaus tėveliams.

Knyga „Balsai“ 1939 m. išleista net 3000 egzempliorių tiražu „Spaudos fondo“ Kaune. Ją sudaro 25 iliustruoti eilėraščiai, perteikiantys gyvūnų ir paukščių garsus. Šios knygos įkvėpimo šaltiniu buvo tuometės Panevėžio valstybinės berniukų gimnazijos direktoriaus Jurgio Elisono (1889–1946) tautosakos rinkinys.

Kai kurių knygelių puslapiai labai trapūs, sudūlėję – išsaugojimas skaitmeniniu formatu leis prailginti jų gyvavimo laiką.

Suskaitmenintas M. Grigonio knygeles galėsite skaityti Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kompiuterių tinkle.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Regioninio skaitmeninimo skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt