Lietuvos kariuomenės žemaičių kunigaikščio Butegeidžio 7-ojo pulko Klaipėdos įgulos pastatas. Apie 1934–1936 m.

Konferencijoje – apie Klaipėdos kraštui aktualų rankraštinį paveldą

2016 m. rugsėjo 28–29 d. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas paveldas: daugybė būdų pažinti“ pranešimą apie Klaipėdos kraštui aktualų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomą rankraštinį paveldą skaitė bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Audronė Palionienė.

Pranešimus šioje konferencijoje skaitė mokslininkai, archyvų ir bibliotekų specialistai iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos. Atkreiptas dėmesys į įvairiose institucijose saugomą dokumentinį paveldą, liudijantį apie istorinius, politinius, kultūrinius, socialinius procesus, turėjusius įtakos visuomenės vystymuisi, mokslo ir kultūros raidai, asmeniniams likimams.

A. Palionienės pranešime „Gyvenimo Klaipėdos krašte liudijimai asmenų archyvuose: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų rankraštinių dokumentų apžvalga“ orientuotasi į jau sutvarkytų ar tvarkomų bibliotekos rankraštyno fondų dokumentus, kuriuose rasta dokumentų, sietinų su Klaipėdos krašto asmenybėmis, institucijomis, įvykiais, bendruomenių gyvenimo aktualijomis ir kasdienybe 1923–1939 metais.

Pristatyti dokumentai iš 16-os rankraščių fondų: rašytojo ir pedagogo Petro Zablocko, kompozitoriaus, choro ir orkestro dirigento Juozo Gudavičiaus, nepriklausomos Lietuvos ekonomisto, Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės veikėjo dr. Stasio Kuzminsko, filologės doc. dr. Julijos Žukauskaitės, pedagogių Aleksandros Šilgalytės, Irenos Moigytės, Elenos Gabulaitės, doc. dr. Vincento Lukoševičiaus, Barauskų šeimos, kurios atstovai yra išeivijos rašytojas Kazimieras Barėnas bei jo brolis Nepriklausomos Lietuvos karininkas Stanislovas Barauskas, ir kitų.

Surasta arti šimto tvarkant fondus suformuotų dokumentų saugojimo vienetų. Tai įvairių asmenų veiklą, bendravimą, laisvalaikį liudijantys rankraštiniai dokumentai: rankraščių tekstai, oficialūs raštai bei korespondencija, liudijanti asmens darbinę veiklą šiame krašte, asmeninio pobūdžio laiškai, atvirlaiškiai, fotografijos, smulkieji spaudiniai.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – viena iš didesnių paveldą kaupiančių institucijų Panevėžio regione. Tradicinę visoms bibliotekoms kraštotyrinę veiklą nuo 1991 m. papildė Panevėžio krašto asmenų rankraščių rinkinių (arba asmeninių archyvų) paieškos, tvarkymo, saugojimo ir juose sukauptų dokumentų viešinimo funkcija. Rankraščių fondus saugančiam padaliniui bibliotekoje skaičiuojant 25-tus veiklos metus, sukaupta per 18 tūkst. saugojimo vienetų originalių paveldo dokumentų, kurie pagal priklausomybę asmeniui ar institucijai sudaro 168 rankraščių fondus. Kadangi žmonės dirba, mokosi, keliauja, savo noru ar priversti aplinkybių keičia gyvenamąsias ir darbo vietas, išsaugoti archyviniai dokumentai ir fotografijos iš įvairių Lietuvos regionų tampa visų pasikeitimų žmogaus gyvenime ir kartu tų vietovių istorijos liudininkais.

Iliustracijoje: Lietuvos kariuomenės žemaičių kunigaikščio Butegeidžio 7-ojo pulko Klaipėdos įgulos pastatas. Apie 1934–1936 m. Iš Petro Zablocko rankraščių fondo. PAVB RKRS F10-197

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt