Savitarnos skenavimo erdvė

Nauja bibliotekos paslauga – asmeninių archyvų nuotraukų ir dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė

Nuo šiol – dar viena priežastis apsilankyti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Tiems, kurie turi sukaupę gausius šeimos archyvus ir norėtų jų vaizdais dalintis virtualioje erdvėje, sudaryta galimybė patiems nusiskenuoti nuotraukas ir dokumentus. Kraštotyros skaitykloje (II a.) įkurta nauja asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė.

Skaitmeninimo savitarnos erdvė įrengta bibliotekai įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“. Lankytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos ir skenavimo įranga aprūpintos darbo vietos. Sudaryta galimybė skenuoti A3, A4 ir mažesnio formato dokumentus. Naudotis šios erdvės teikiama paslauga kviečiame ne tik tuos, kurie moka ir gali iš karto patys savarankiškai skenuoti. Bibliotekos darbuotojai vykdys individualius ar grupinius mokymus visiems to pageidaujantiems, suteiks reikiamą pagalbą, informaciją ar konsultaciją. Tiems, kas dėl objektyvių priežasčių patys negalės skenuoti, šį darbą atliks skaityklos darbuotojos. Projekto įgyvendinimo metu ši paslauga teikiama nemokamai. Būsime dėkingi tiems erdvės lankytojams, kurie sutiks su biblioteka pasidalinti  jų archyvuose išsaugotų aktualių istorinių dokumentų ir fotografijų skaitmeniniais vaizdais. Galbūt biblioteka bus pasirinkta ir kaip tinkama vieta saugoti šeimos ar bendruomenės archyvų originalus – juk mūsų bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje jau sukaupti 168 įvairių asmenų ir institucijų rinkiniai, saugome virš 18 000 saugojimo vienetų įvairių kūrybos rankraščių, atsiminimų, asmens dokumentų, laiškų, nuotraukų. Kai kurie šių fondų dokumentų skaitmeninti vaizdai jau iškeliavę į virtualią erdvę – randami paveldo portaluose epaveldas.lt bei europeana.eu, eksponuojami tradicinėse ir virtualiose bibliotekos rengiamose parodose, juos, aprašytus elektroniniame kataloge, atranda ir kitų paveldo institucijų darbuotojai – istorikai, muziejininkai, kraštotyrininkai.

Tikimės, kad ši paslauga bus naudinga ir lankytojui, kuriam sudaroma galimybė atskiroje individualioje erdvėje naudotis bibliotekos įsigyta įranga savo reikmėms, ir bibliotekai, vykdančiai krašto paveldo dokumentų paieškos, išsaugojimo ir sklaidos funkciją. Tai būdas ir galimybė visiems, kurie neabejingi savo šeimos, savo bendruomenės ir savo krašto istorijai, įprasminti savo senelių ir prosenelių palikimą bei prisidėti prie dokumentinio paveldo išsaugojimo. Kartu tai yra nauja prasminga laisvalaikio praleidimo bibliotekoje forma, suteiksianti galimybę bendrauti, įgyti naujų kompetencijų informacinių technologijų srityje, naujų žinių apie paveldo išsaugojimą.

Kviečiame visus, senjorus ir jaunimą, po vieną ir šeimomis, mokymo įstaigų bei kitų visuomeninių, profesinių, teritorinių, tautinių, religinių bendruomenių atstovus naudotis nauja bibliotekos paslauga.

Projektą remia:

logolkt itlkministerija

S. Marcinkevičienės nuotrauka

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos centro vadovė
audrone.palioniene@pavb.lt