Elena Gabulaitė

Kviečiame aplankyti virtualias parodas

Mūsų portale 2016-ais metais parengtos virtualios parodos, skirtos jubiliejinėms sukaktims: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 75-mečiui, Juozo Miltinio palikimo studijų centro 20-mečiui bei žymių kraštiečių kompozitoriaus Vlado Paulausko 130-ųjų ir pedagogės, visuomenininkės Elenos Gabulaitės 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui.

Virtualioje parodoje „Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui – 75“ eksponuojami dokumentai ir fotografijos iš bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomų režisieriaus Juozo Miltinio ir teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus fondų atskleidžia visą teatro istoriją: nuo teatro priešistorės Kauno Darbo rūmų studijoje iki pirmųjų žingsnių Panevėžyje, nuo pirmųjų pastatymų Senajame teatre iki Juozo Miltinio svarbiausio repertuaro, susiformavusio jam dar besimokant Paryžiuje bei Londone ir vėliau įgyvendinto Panevėžio teatro scenoje.

Bibliotekos padalinys – Juozo Miltinio palikimo studijų centras – įkurtas 1996 metais autentiškame režisieriaus Juozo Miltinio bute. Virtuali paroda „Juozo Miltinio palikimo studijų centrui – 20“  skirta centro veiklos jubiliejinei sukakčiai paminėti. Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos atskleidžia laiko paženklintus įvykius ir vardus bei kviečia prisiminti čia vykusius susitikimus su mums visiems brangiais Panevėžio teatro žmonėmis.

Virtuali paroda „Kompozitoriui ir muzikos pedagogui Vladui Paulauskui – 130“ skirta kompozitoriui, chorvedžiui, vargonininkui ir muzikos mokytojui, savo kūryba ir veikla padariusiam didelę įtaką muzikiniam, kultūriniam, tautiniam panevėžiečių ugdymui. Parodoje apžvelgiama Vlado Paulausko biografija ir kūryba, pateikti jo kūrinių – natų, garso įrašų, straipsnių spaudoje – fragmentai, jo atminimą įamžinančios nuotraukos, ekslibrisai bei bibliografija.

Virtualioje parodoje žymios Panevėžio pedagogės, kraštotyrininkės, ateitininkės, kultūros ir visuomenės veikėjos Elenos Gabulaitės 100-osioms gimimo metinėms paminėti eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomo gausaus E. Gabulaitės rankraščių fondo bei jos asmeninės bibliotekos. Fotografijų ir dokumentų vaizdai pagyvinami ištraukomis iš mokytojos atsiminimų rankraščių. Šalia autentiškos archyvinės medžiagos pateikiami E. Gabulaitės grožinės kūrybos bei publicistikos fragmentai, publikacijos apie ją bei E. Gabulaitės bibliografija.

Parodos parengtos įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“. Šio projekto metu taip pat sukurta nauja paslauga bibliotekos skaitytojams – įrengta asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, vykdyti individualūs ir grupiniai darbo su skenavimo įranga mokymai ir konsultacijos, kuriuos tęsime ir 2017-ais metais.

Kviečiame domėtis.

Projektą remia:

Lietuvos kultūros tarybos logotipas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos logotipas

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt