Naujose videopaskaitose – Panevėžio krašto turtai

Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ pildoma teminių edukacinių videopaskaitų rubrika. Šį kartą kviečiame žiūrėti paskaitas apie mokytoją Eleną Gabulaitę, kompozitorių Vladą Paulauską ir atsiminimus apie Panevėžio dramos teatro statybą.

Prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė – lietuvių pianistė, muzikos kritikė, kultūrologė ir pedagogė. Ji – paskaitos apie kompozitorių, pedagogą, chorų vadovą Vladą Paulauską (1886–1960) lektorė. Paskaitoje apžvelgiama kompozitoriaus gyvenimo istorinė aplinka, jo kūryba, nuopelnai puoselėjant krašto muzikos kultūrą ir lietuvybę. Paskaita parengta prie virtualios parodos „Kompozitoriui ir muzikos pedagogui Vladui Paulauskui – 130“.

Paskaitą „Elenos Gabulaitės gyvenimo ir darbo takais“ apie iškilią Panevėžio pedagogę, kraštotyrininkę, ateitininkę, kultūros ir visuomenės veikėją parengė Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė. Lektorė, įvairiuose leidiniuose publikavusi ne vieną savo parengtą straipsnį apie E. Gabulaitę (1916–1999), pateikia išsamų jos gyvenimo, veiklos ir asmenybės paveikslą. Kviečiame prisiminti ir virtualią parodą Elenos Gabulaitės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, kurią papildo ši videopaskaita.

Stanislovas Liudvikas Juodikis – Panevėžio dramos teatro statybos darbų 1965–1967 m. vadovas. Jo įdomiai papasakoti atsiminimai apie tai, kaip vyko darbai, kokie iššūkiai laukė, kaip visame statybos procese dalyvavo aktoriai ir pats režisierius Juozas Miltinis, sugulė į video siužetą „Panevėžio dramos teatro statyba“, kuris papildo šio teatro istorijai skirtą virtualią parodą. Šiame vaizdo įraše išvysite ir Juozo Miltinio interviu fragmentą (1994) iš Alberto Petrausko asmeninio archyvo.

Atkreipiame pedagogų dėmesį – videopaskaitų trukmė nuo 20 iki 40 minučių, todėl kviečiame stebėti jas kartu su mokiniais pamokų, skirtų savo krašto ir kraštiečių pažinimui, metu.

Videopaskaitos parengtos vykdant projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt