Motiejus Lukšys

Paroda Motiejaus Lukšio jubiliejinei sukakčiai paminėti

Minint kraštiečio pedagogo ir rašytojo Motiejaus Lukšio 110-ąsias gimimo metines Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (Respublikos g. 14) I a. ekspozicijų stenduose prie konferencijų salės parengta rankraštinių dokumentų, fotografijų ir knygų paroda.

Motiejus Lukšys gimė 1907 m. vasario 22 d. Lankeliškių dvaro kumetyne (Vilkaviškio apskr.). Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, lankė Naumiesčio pedagoginius kursus. 1926 m. gavo pradinės mokyklos mokytojo pažymėjimą, dirbo Palaimos (Biržų r.) pradinėje mokykloje. Nuo 1936 m. gyveno, dirbo ir kūrė Panevėžyje. Jo vardą su pagarba mena pirmosios Panevėžio pradinės mokyklos, Panevėžio mokytojų seminarijos, Panevėžio antrosios darbininkų jaunimo vakarinės mokyklos buvę moksleiviai. Kaip rašytojas nuo 1938 m. tapo Lietuvos rašytojų draugijos nariu, nuo 1993 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. M. Lukšys mirė 1996 m. gegužės 21 d Vilniuje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

Parodoje eksponuojama bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje Motiejaus Lukšio rankraščių rinkinyje F68 bei dukters, buvusios Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūzų filologijos katedros dėstytojos, dr. Nijolės Lukšytės asmeniniame archyve saugoma medžiaga – kūrybos dokumentų rankraščiai, dienoraščiai, atsiminimai, M. Lukšio portretinės, šeimos, mokytojavimo metų nuotraukos; Irenos Rudzinskienės kraštotyros darbas apie M. Lukšio dienoraštį, rastą griaunant namą Sodų g.; atskiromis knygomis išleista M. Lukšio kūryba: apsakymų rinkiniai vaikams „Aukso trupiniai“ (1935 m.), „Gailestingoji sesutė“ (1937 m.), „Saulėtą dieną“ (1938 m.), „Voverėlė Rudapūkė“ (2003 m.), drama „Žalčių karalienė“, pažymėta Švietimo ministerijos pirmąja premija (1940 m.), autobiografinio pobūdžio romanas-trilogija „Srovės ir balos“: „Dvaro pagairėje“ (1990 m.), „Naujakuriai“ (1998 m.) ir „Duobėti vieškeliai“ (2006 m.), atsiminimai „Pirmoji kelionė į Svajonių pilį“ (2008).

Parodą parengė Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė Sigita Marcinkevičienė, apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė.

Nuotraukoje – Motiejus Lukšys apie 1937 m. Iš dukters Nijolės Lukšytės asmeninio archyvo.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt