Juozas Miltinis (dešinėje) su Vytautu Kazimieru Jonynu, Paryžiaus laikų bičiuliu, Niujorke. 1968 m.

Menininkų laiškai Juozui Miltiniui

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų stenduose – unikali paroda „Piešinys egodokumentikoje: menininkų laiškai Juozui Miltiniui“, skirta režisieriaus Juozo Miltinio 110-osioms gimimo metinėms.

Parodoje eksponuojami 16-os autorių 44 laiškai. Tai Alfonso Dargio, Elenos Gaputytės, Antano Gudaičio, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kalinausko, Vinco Kisarausko, Vaclovo Kosciuškos, Žibunto Mikšio, Algimanto Mikėno, Albinos Makūnaitės, dailininkų Uogintų šeimos, Telesforo Valiaus ir kitų menininkų laiškai su autoriniais darbais.

Juozas Miltinis (1907–1994) laiškais bendravo su daugeliu žinomų žmonių, taip pat su žymiais Lietuvos dailininkais. Režisieriui adresuotuose laiškuose jie ne tik dalindavosi įspūdžiais, kultūrinio gyvenimo įvykiais, bet skirdavo ir savo meno kūrinį. Laiškai su žinomų dailininkų autoriniais darbais saugomi Juozo Miltinio fonde, kuris pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. Su fondu galima susipažinti Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54–19, Panevėžys). Laiškai suskaitmeninti ir pateikiami svetainėje www.miltinis.lt.

Paroda veiks iki birželio 1 d.

Kviečiame lankytis!

Nuotraukoje – Juozas Miltinis (dešinėje) su Vytautu Kazimieru Jonynu, Paryžiaus laikų bičiuliu, Niujorke. 1968 m.

Galerijoje – suskaitmeninti menininkų sveikinimai J. Miltiniui

Informaciją parengė
Regina Grigaliūnienė
Angelė Mikelinskaitė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt