Dainų ir draugystės šventė, vykusi Skaistakalnyje 1962 m. liepos mėn.

Skaitmeninamas laikraštis „Tėvynė“

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninės periodikos kolekcija papildyta dar vienu leidiniu. Regioniniame skaitmeninimo skyriuje nuskenuotą Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ 1962 m. komplektą jau galite skaityti skaitmeniniu formatu.

Laikraštis „Tėvynė“ pradėtas leisti 1962 m. balandžio 27 d. Panevėžyje, kaip Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis. „Tėvynė“ tapo Panevėžio ir Ramygalos rajonų laikraščiu, nutraukus Ramygalos rajono laikraščio „Tarybinė Tėvynė“ leidybą, o laikraštyje „Panevėžio tiesa“ nustojus rašyti apie Panevėžio rajono gyvenimą ir tapus išimtinai miesto laikraščiu.

Apžvelgdamas įvairias žemės ūkio gamybos problemas bei nušviesdamas kultūrinį-buitinį rajono žemdirbių gyvenimą, laikraštis prieš 55 metus turėjo įgyvendinti ir pagrindinį uždavinį – „būti aktyviu kovotoju už TSKP XXII suvažiavimo iškeltų uždavinių įgyvendinimą, už smarkų žemės ūkio išvystymą, produktų gausumo sukūrimą, padėti teritorinei gamybinei kolūkių ir tarybinių ūkių valdybai tobulinti ir gerinti vadovavimą žemės ūkiui, surasti ir atskleisti naujus gamybinius rezervus, naujus, pažangesnius gamybos metodus“.

Laikraščio „Tėvynė“ redakcija buvo įsikūrusi tuometinės R. Čarno (dabar Vasario 16-osios) gatvės 6-ajame, vėliau 8-ajame name. Laikraštis leistas tris kartus per savaitę. 1962 m. išėjo 103 numeriai. Tiražas nenurodytas. Pirmasis laikraščio redaktorius – Leonardas Grubinskas.

Pažvelkime, kokie literatūriniai bei kultūriniai įvykiai atspindėti 1962 m. laikraščio puslapiuose:

  • Pirmajai lietuviškai knygai – Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 415 metų.
  • Minėtos Maironio 100-osios gimimo metinės.
  • Eduardui Mieželaičiui už poezijos knygą „Žmogus“ paskirta 1962 metų Lenininė premija.
  • Skaistakalnyje vyko Dainų ir draugystės šventė, į kurią susirinko daugiau kaip pusantro tūkstančio Panevėžio rajono saviveiklininkų.
  • Panevėžio dramos teatre, vadovaujamame respublikos nusipelniusio artisto Juozo Miltinio, pastatytas spektaklis „Pirmoji laisvės diena“ pagal L. Kriučkovskio pjesę.
  • Panevėžio dramos teatras pradžiugino žiūrovus nauju pastatymu – P. Karvašo drama „Siaubo naktis“.
  • Panevėžio stadione parodyta Kauno muzikinio teatro operetė „Čianitos pabučiavimas“.
  • Laikraštyje publikuoti Jono Strielkūno eilėraščiai „Pro autobuso langą“ ir „Girdit, ponai“.
  • Nuo 1962 m. rugsėjo Lietuvoje pradėtas įgyvendinti aštuonerių metų privalomas mokymas.

Suskaitmenintą 1962 m. laikraštį „Tėvynė“ kviečiame skaityti interaktyviame ekrane G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus skaitykloje (II a.) ir Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kompiuteriuose.

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos interaktyviame ekrane taip pat galite skaityti laikraščius „Panevėžio tiesa“ (1945–1956), „Laisvas žodis“ (1988–1993), „Sąjūdžio žodis“ (1988), žurnalą „Senvagė“ (1990–1992), almanachą „Iš tėviškės versmių“ (2004–2015).

Kviečiame domėtis!

Nuotraukoje – Dainų ir draugystės šventė, vykusi Skaistakalnyje 1962 m. liepos mėn.

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Regioninio skaitmeninimo skyriaus metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt