Elžbieta Jodinskaitė. Apie 1930 m., Panevėžys. PAVB F22

Panevėžio viešosios bibliotekos įkūrėjai Elžbietai Jodinskaitei – 140

Rugsėjį įkūrimo 95-ąją sukaktį švęsianti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka mini ir pirmosios direktorės, filantropės, visuomenės veikėjos, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojos Elžbietos Jodinskaitės 140-ąsias gimimo metines.

E. Jodinskaitė gimė 1877 m. birželio 18 d. Švobiškio dvaro šeimininko šeimoje. Lankė Švobiškio pradžios mokyklą, ją baigusi, mokslą tęsė Mintaujoje, Latvijoje. Ankstyvojoje jaunystėje įsitraukė į lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį, bendravo su žymiais jo veikėjais, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Kita jos veiklos sritis – labdara. Dar spaudos draudimo laikais aktyviai ėmė dalyvauti moksleivių ir kultūros darbuotojų šalpos draugijos „Žiburėlis“ veikloje. Svarbus E. Jodinskaitės gyvenimo ir darbų etapas susijęs su Panevėžiu. 1921 m. spalio mėnesį ji buvo išrinkta meno ir kultūros draugijos „Aidas“ bibliotekininke. Nuo gruodžio 1 d. pradėjo dirbti Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) sistemoje. 1922 m. rugsėjo 1 d. jai patikėta įkurti Valstybinio centrinio knygyno Panevėžio skyrių. Jos, nors ir savamokslės bibliotekininkės, įkurta ir vadovaujama biblioteka buvo viena geriausių viešųjų bibliotekų tarpukario Lietuvoje. E. Jodinskaitė – viena iš pirmųjų provincijos bibliotekininkių 1931 m. priimta į Lietuvos bibliotekininkų draugiją. Panevėžio bibliotekoje su pertraukomis ji dirbo iki 1947 m. Mirė 1951 m. gegužės 3 d. Panevėžyje, palaidota Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.

Kviečiame prisiminti pirmosios Valstybinės viešosios bibliotekos Panevėžyje įkūrėją E. Jodinskaitę. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomos kelios E. Jodinskaitės nuotraukos ir  pluoštas rankraštinių atsiminimų apie ją.

Platesnės publikacijos apie E. Jodinskaitę spaudoje:

Raguotienė, Genovaitė. Elžbieta Jodinskaitė: knygos ir labdaros žmogus. Iliustr. Tarp knygų. 2000, nr. 7, p. 24–29.

Elžbieta Jodinskaitė, pirmoji Panevėžio viešosios bibliotekos direktorė: [E. Jodinskaitės biografija ir atsiminimai apie ją]. Parengė Loreta Dundulienė. Iliustr. Tarp knygų. 2012, nr. 5, p. 26–29.

Astrauskienė, Genovaitė. Iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos raidos istorijos. Iliustr. Senvagė. 2016, nr. 2, p. 97–101.

Nuotraukoje – E. Jodinskaitė. Apie 1930 m., Panevėžys.

Nuotrauka iš G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondų, PAVB F22

Informaciją parengė
Aušra Veličkienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ausra.velickiene@pavb.lt