Algirdas Neveravičius

Garsų knygos ir meno puoselėtoją primins dovanota kolekcija

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondus papildė gydytojo, bibliofilo ir kolekcininko Algirdo Neveravičiaus (1925–2016) sukauptos knygų bei filokartijų (atvirukų) kolekcijos dalis. Spaudinių kolekciją bei A. Neveravičiaus gyvenimą ir veiklą atspindinčias nuotraukas, asmens archyvo dokumentus bibliotekai dovanojo kolekcininko artimieji Palmira ir Vytautas Skripkauskai.

Ilgametis bibliotekos bičiulis Algirdas Neveravičius gimė 1925 m. balandžio 24 d. Nemakščių kaime (Raseinių r.). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, studijavo Vilniaus valstybinio universiteto medicinos fakultete. Nebaigus studijų devyniems metams buvo ištremtas į Sibirą. Vėliau dvejus metus studijas tęsė Irkutske, dirbo felčeriu. Grįžęs į Lietuvą 1958 m. A. Neveravičius baigė medicinos studijas Vilniaus universitete ir įgijo gydytojo terapeuto specialybę. Tais pačiais metais atvyko į Panevėžį. Čia dirbo iki 1993 m. Mirė 2016 m. rugpjūčio 24 d., palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

A. Neveravičius buvo žinomas knygos ir meno puoselėtojas. Jo pašto ženklų ir dailės kūrinių reprodukcijų atvirukų kolekcijos buvo vertinamos ir žinomos ne tik Lietuvoje. Visą gyvenimą domėjęsis menu, paauglystėje lankęs garsaus panevėžiečio dailininko Povilo Puzino dailės studiją, asmeninėje bibliotekoje jis turėjo sukaupęs įspūdingą meno albumų rinkinį.

Didžiąją bibliotekai dovanotos knygų kolekcijos (apie 700 vnt.) dalį sudaro meno leidiniai: lietuvių ir užsienio šalių dailininkų kūrybos albumai, parodų katalogai, vadovai po pasaulio meno muziejus ir galerijas. Tai garsių pasaulyje meno knygų leidyklų „Phaidon“, „Taschen“, „Thames&Hudson“ bei kitų išleisti įvairių šalių dailininkų kūrybos albumai: Vincento Van Gogo, Albrechto Diurerio, Diego Velaskeso, Eduardo Manė, Edvardo Muncho, Edgaro Dega, Salvadoro Dali ir daugelio kitų. Gydytojas ne kartą juokavo, kad didžioji jo gyvenimo meilė yra trys R. Tai – Rubensas, Rembrantas, Renuaras. Tad kolekcijoje nemažai leidinių įvairiais aspektais atskleidžiančių šių menininkų kūrybą.

Bibliotekai dovanotame knygų rinkinyje – ir albumai, skirti garsiems Lietuvos dailininkams: Stasiui Eidrigevičiui, Vytautui Kasiuliui, Broniui Leonavičiui, Povilui Puzinui bei kitiems.

Ypatingai įdomūs ir vertingi gausiai iliustruoti albumai, kuriuose pristatomi iškiliausi ar mažiau žinomi pasaulio meno muziejai ir galerijos bei jų turimų eksponatų kolekcijos: Luvro (Paryžius, Prancūzija), Metropoliteno (Niujorkas, JAV), Orsė (Paryžius, Prancūzija), Prado (Madridas, Ispanija), Britų (Londonas), Vatikano (Roma, Italija), Uficių galerija (Florencija, Italija),Vašingtono nacionalinė dailės galerija (JAV) ir kiti.

Dovanotoje filokartijos kolekcijoje – virš 15 tūkst. atvirukų, iliustruojančių įvairių tautų žymių menininkų kūrybą.

Algirdo Neveravičiaus rankraščių fondas, kur jau buvo saugoma jo paties 2012 m. dovanota Vytauto Osvaldo Virkau ir Henrietos Virkau-Vepštienės ekslibrisų kolekcija, pasipildė gausiu nuotraukų archyvu. Tai jo portretinės fotografijos, mokyklinių, studijų bei tremties metų, gydytojo veiklos, kelionių, kolekcijų parodų bei kitos nuotraukos, įvairūs asmens dokumentai, užrašai ir korespondencija. Fonde yra ir jo žmonos odontologės Stasės Breivytės-Neveravičienės bei kitų šeimos narių fotografijų, kitų įdomių dokumentų.

Šiuo metu Algirdo Neveravičiaus kolekcija kataloguojama ir greitai bus prieinama bibliotekos lankytojams. Bibliotekos bendruomenė dėkoja artimiesiems už pasitikėjimą.

Iliustracijoje ir galerijoje – fotografijos ir leidiniai iš Algirdo Neveravičiaus kolekcijos.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt