Išrinkime Šimtmečio kupiškėnus

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo Lietuvos šimtmečiui skirtą projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“ ir kviečia padėti išrinkti įtakingiausius ir labiausiai nusipelniusius šimtmečio kupiškėnus. Balsavimas vyksta š.m. rugsėjo 9–24 d.

Daug žymių kupiškėnų jau paliko, kiti – šiandien įmina ryškius pėdsakus ir Kupiškio krašto, ir Lietuvos valstybės istorijoje. Norėtume dar kartą prisiminti tuos nusipelniusius, 1918–2017 m. Kupiškio krašto, tuo pačiu ir Lietuvos, istoriją kūrusius ir kuriančius, žmones.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomas projektas „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“ skiriamas kupiškėnų pilietiškumo, istorinės savimonės ir savojo krašto pažinimo ugdymui. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, remia Kupiškio rajono savivaldybė. Šia iniciatyva skatiname kupiškėnus, gyvenančius ne tik Lietuvoje, bet užsienyje, aktyviau dalyvauti Lietuvos 100-mečiui skirtuose renginiuose.

Kur balsuoti? Balsavimas vyksta internetu rugsėjo 9–24 d., totalizatorius veikia UAB „Kupiškėnų mintys“ interneto svetainėje http://kmintys.lt/. Nuorodos skelbiamos Kupiškio viešosios bibliotekos, rajono savivaldybės ir kitose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.

Už ką balsuoti? Bendradarbiaujant su istorikais, kraštotyrininkais sudarytas asmenybių sąrašas, į kurį įtraukta 100 kupiškėnų: 100 Lietuvos valstybės metų, 100 kupiškėnų. Tai įvairių sričių atstovai: valstybės ir visuomenės veikėjai, dvasininkai, mokytojai, gydytojai, mokslininkai, menininkai, rašytojai, sportininkai, Kupiškio krašto istorijos ir kultūros paveldo pateikėjai ir saugotojai – liaudies muzikantai, dainininkai, etnografai, kraštotyrininkai, tarmės puoselėtojai ir kt. Didesnis dėmesys skiriamas XX a. gyvenusiems, dirbusiems ir kūrusiems žmonėms. Nemažai iš jų jau Amžinybėn iškeliavę. Labai svarbu ir juos prisiminti, jų nuveiktus darbus įvertinti. Šis sąrašas bus skelbiamas minėtoje svetainėje. Čia rasite ir asmenybių nuotraukas bei biografijas. Rekomenduojame peržiūrėti visą sąrašą ir tik tada balsuoti.

Kaip balsuoti? Balsuoti galima tik internetu. Reikia iš pateikto asmenybių sąrašo išsirinkti ir pažymėti 10 pavardžių. Svarbu, kad balsuojančiam palikta galimybė pasiūlyti ir savo kandidatus: tuo atveju reikia pažymėti 8 pavardes iš pateikto sąrašo, o nurodytoje vietoje įrašyti dvi savo siūlomas pavardes. Daugiau informacijos apie balsavimo procedūrą rasite jau pačiame totalizatoriuje http://kmintys.lt/simtmecio-kupiskenas/.

Paaiškėjus balsavimo rezultatams, bus išleistas informacinis leidinys, parengta mobili paroda. Gruodžio mėnesį įvyks baigiamasis projekto renginys.

Kviečiame dalintis informacija ir aktyviai dalyvauti rinkimuose „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“!

Informaciją parengė
Lina Matiukaitė
Projekto vadovė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
lina.matiukaite@kupiskis.rvb.lt