Kupiškio krašto istorija interaktyviame žemėlapyje

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius 2017 m. vasario mėnesį Lietuvos kultūros tarybai teikė paraišką „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis“, skirtą atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo programai. Gautas finansavimas 2800 Eur.

Projektas skirtas Kupiškio krašto kultūros paveldo ir etnokultūros sklaidai, inovatyvių technologijų taikymui išsaugant krašto istorines vertybes. Kuriamas krašto žemėlapis, kurio pagrindas – autentiški pasakojimai apie istorinius objektus ar įvykius, žymius žmones, vietovardžius, piliakalnius, nykstančius kaimus.

Prie bibliotekos suburta vaikų ir jaunimo kraštotyros stovykla, kurios metu keliauta po istorines rajono vietas, nufilmuoti pasakojimai apie Palėvenės bažnyčią ir vienuolyną, Komarų dvarą, Adomo Petrausko muziejų, Veronikos Šleivytės galeriją, Skapiškio varpinę ir Blaivybės paminklą.

Dėkingi projekto savanoriams-kraštotyrininkams, kurie nesavanaudiškai dalijosi savo per gyvenimą sukauptomis žiniomis bei fotografijomis apie savo kraštą bei žmones. Istorikas kraštotyrininkas Jonas Babickas supažindino su Subačiaus istorija, kraštotyrininkė Eleonora Keršulienė, ilgus metus kaupusi kraštotyrinę medžiagą apie Skapiškio seniūnijos kaimus, sutiko įrašyti vaizdo pasakojimą. Kupiškėnas Kazys Stančikas, netikėtai atradęs Lietuvos radijo istorijoje kraštiečių pėdsakus, įsitraukė į interaktyvaus žemėlapio kūrimo procesą. Ilgametė medicinos darbuotoja kraštotyrininkė Marija Tamošiūnienė dalijosi prisiminimais apie žinomus ir žmonių pamėgtus gydytojus Ipolitą Franckevičių ir Antaną Karecką.

Įrašant pasakojimus talkina ir Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio kultūros namų darbuotojai, Vilniaus kupiškėnai. Vilniaus universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė dalijosi studijų metų prisiminimais apie Algirdą Julių Greimą bei jo gyvenimo metus Kupiškyje.

Projektas įtrauktas į Kupiškio rajono savivaldybės renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, planą. Kviečiame kupiškėnus įsijungti į interaktyvaus žemėlapio kūrimą – pasidalinti prisiminimais apie žymius kraštiečius, jų gyvenimą ir veiklą, įdomius faktus mūsų krašto istorijoje. Skambinkite telefonais: 8 45 935470 ir 8 615 97653.

    

Informaciją parengė
Jolita Pipynienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė