Naujas leidinys bibliotekos istorijai

Minėdama 95-uosius gyvavimo metus Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka išleido vieną jos veiklos etapą pristatantį leidinį – dokumentų rinkinį „Kelio pradžia: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921–1940 metais”.

Po valstybės atkūrimo deklaravimo 1918 m. vasario 16 d. vienas iš pagrindinių uždavinių kultūros srityje buvo viešųjų bibliotekų tinklo organizavimas. 1919 m. įkurta pagrindinė šalies biblioteka – Centrinis valstybės knygynas, o 1921 m. antroje pusėje įsteigti jo skyriai Šiauliuose, Marijampolėje ir Panevėžyje. Panevėžyje šis skyrius formaliai savo veiklą pradėjo 1921 m. gruodžio 1 d., o patalpas gavo ir jose skaitytojus aptarnauti pradėjo 1922 m. rugsėjo 1 d. Nuo šios datos savo istoriją skaičiuoja Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, tęsianti ne vieną kartą pavadinimą keitusio savo pirmtako veiklą.

Šiame dokumentų rinkinyje publikuojama 217 atrinktų archyvinių dokumentų iš Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomų fondų bei to meto periodinėje spaudoje publikuotų straipsnių, informacinių pranešimų, susijusių su Centrinio valstybės knygyno Panevėžio skyriaus (nuo 1936 m. pavadinto Panevėžio valstybine viešąja biblioteka) įkūrimu ir veikla 1921–1940 metais. Visą šį laikotarpį bibliotekos direktore dirbo Elžbieta Jodinskaitė. Siekiant atskleisti šios bibliotekos Panevėžyje įkūrimo priešistorę, pirmieji rinkinyje skelbiami 1919–1920 metais datuojami dokumentai. Čia skelbiamas bibliotekos susirašinėjimas su valdžios ir kultūros įstaigomis, bibliotekinę, ūkinę, finansinę veiklą atspindintys dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, kai kurie duomenys apie tada dirbusius bibliotekininkus. Medžiagą leidiniui rinko ir jį parengė bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

Tikimės, kad šis dokumentų rinkinys ne tik pasitarnaus Lietuvos bibliotekininkystės istorijos tyrinėjimams, bet bus įdomus visiems, besidomintiems Lietuvos ir Panevėžio krašto kultūros istorija.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija